Nagelmackers: geen onweer in de lucht

Macro-economische visie & financiële markten

De recente macrocijfers bevestigen dat, hoewel er absoluut geen sprake is van hevig onweer in het vooruitzicht. Daar zijn enkele verklaringen voor. Ten eerste is er het effect van langzaam uitdovende stimulusprogramma’s. Bij gebrek aan hernieuwing wordt het verschroeiende groeitempo van het eerste semester niet herhaald in het tweede semester.

Vervolgens blijft COVID hardnekkig aanwezig door lockdowns wereldwijd en logistieke problemen aan de aanbodzijde. Dat verklaart trouwens ook waarom het recente rapport over de arbeidsmarkt in de VS een tegenvaller van formaat was in termen van nieuwe jobcreatie. De hoop rust nu voornamelijk op het fiscale luik, waarbij alle ogen gericht zijn op China en de VS.

Wat China betreft, is er momenteel inderdaad een conjunctureel probleem en de verwachting is dat de autoriteiten de komende weken zowel monetair als fiscaal nieuwe ondersteunende maatregelen zullen treffen. Wat de VS betreft, is het sluitstuk van de Biden-administratie – het Familieplan ter waarde van 3.500 miljard USD – in zijn laatste onderhandelingsfase beland.

Eén gebeurtenis domineerde de maand augustus, meer bepaald het jaarlijkse galabal der centrale bankiers te Jackson Hole (Wyoming). Waarnemers waren vooral benieuwd of FED-voorzitter Powell hier nieuwe zaken naar voren zou brengen. Na de samenkomst bleek het voor financiële markten een non-event. Er is recent echter wat roet in het eten gegooid, wat de communicatie van zowel Powell (FED) als Lagarde (ECB) het er niet makkelijker op maakt de komende weken.

De markten werden namelijk langzamerhand voorbereid op een gefaseerde monetaire exit, met het terugschroeven van aankoopprogramma’s gevolgd door stapsgewijze renteverhogingen. Het probleem dat zich nu stelt is echter complexer geworden: enerzijds neemt het groeitempo wat af (eerder een aanmoediging tot ruim monetair beleid), anderzijds blijft de inflatiedruk hardnekkig hoog en misschien van langdurigere aard dan het initiële draaiboek der centrale bankiers voorschreef (eerder een aanmoediging tot monetaire verstrakking). Dat maakt de communicatie van centrale bankiers uiteraard zeer delicaat, te vergelijken met dansen op een slappe koord.

Augustus doorbrak dit jaar de traditie. Risicoactiva – hoewel geconfronteerd met de traditionele lage liquiditeit tijdens de vakantieperiode – waren toch bij machte een mooi positief resultaat neer te zetten. Dat gold zowel voor aandelen wereldwijd als voor hoogrentende risicovolle obligaties. Zelfs bepaalde geopolitieke gebeurtenissen waren niet bij machte om stokken in de wielen te steken (bv. Afghanistan).

Het voortreffelijke resultatenseizoen was uiteraard wederom een bonus. Verder waren ook Japan en de opkomende markten – na de substantiële verliezen van juli – bij machte om terug hun wagon aan te pikken. Krijgen we hetzelfde in september? Mogelijkerwijs, maar ook hier is wat bescheidenheid aan de orde. De recent gewijzigde omgeving heeft dus ook een impact gehad op de besluitvorming van het IC begin september.