Europa dicht de kloof met de VS

Paul Ehrlichman, Portfolio Manager van LM ClearBridge Global Equity & Equity Income Funds

De Amerikaanse ondernemingswinsten zullen verder stijgen

We zijn van mening dat de ondernemingswinsten verder zullen stijgen en een winstgestuurde fase van de huidige haussemarkt zullen ondersteunen. Vooral in de VS werd een groot deel van de marktwinsten sinds de dieptepunten van de wereldwijde financiële crisis in 2009 aangewakkerd door stijgende waarderingsmultiples. Dit verandert nu, aangezien verwacht wordt dat de wereldwijde nominale bbp-groei bijna zal verdubbelen in vergelijking met de dieptepunten van 2015. Dat leidt tot winstgroei dankzij een operationeel hefboomeffect in tegenstelling tot aandelenterugkopen en kostenbesparingen. Deze gezonde rotatie zal de haussemarkt in aandelen verruimen met cyclische en financiële aandelen ten opzichte van de recente geringe winsten op technologische groeiaandelen waarvoor de verwachtingen hoog waren.

Impact voor beleggers in Amerikaanse aandelen

De Amerikaanse ondernemingen waren het meest agressief op het vlak van aandelenterugkopen, de vergroting van het financiële hefboomeffect en kostenbesparingen. Ze genoten dan ook van de sterkste inkomstenstijgingen en de beste marges tijdens de huidige economische heropleving. De VS geniet ook van een grotere blootstelling aan sociale media en technologiebedrijven, die een sterke winstgroei hebben gekend – vooral in vergelijking met Europa. Stijgende rentevoeten, grotere concurrentie en regelgevingsacties zouden allemaal kunnen bijdragen tot lagere winstgroeicijfers in de technologiesector. Beleggers in de VS moeten dus bijzondere aandacht schenken aan de verschuiving van de drijfkrachten achter de economie en de inkomsten.

Gezien de sterke arbeidsmarkt zullen de lonen waarschijnlijk beginnen te stijgen. Dat is goed voor de cyclische consumptiegoederen, maar zou kunnen resulteren in een grotere kostendruk op de binnenlandse producenten en fabrikanten. Ook de investeringsuitgaven kennen een heropleving na zeer lage niveaus te hebben bereikt. Dit zal de kasstromen die beschikbaar zijn voor aandelenterugkopen, overnames en dividenden, beperken. Kortom: beleggers in Amerikaanse aandelen moeten op zoek gaan naar ondernemingen die genieten van de versnelling van de reële onderliggende nominale bbp-groei.

Europa: de kloof met de VS dichten

Begin 2018 wordt het economische herstel in Europa voortgezet en sterker. Tegelijkertijd is de bankencrisis in de eurozone eindelijk voorbij en zijn de financiële instellingen nu in staat om kapitaal te verstrekken aan de belangrijke kmo-sector. De vrije kasstromen doen het al zeer goed in Frankrijk, en in heel Europa worden de balansen opgeschoond. Het ondernemingskrediet heeft ook historische dieptepunten bereikt en de kosten van overheidsschuld dalen, zelfs in landen in moeilijkheden zoals Griekenland. Gezien de consumentenuitgaven en de toename van de investeringen in de privé- en de overheidssector kent Europa nu een herstel dat vergelijkbaar is met dat van de VS, maar met twee jaar vertraging. Dit zou een aanzet moeten zijn om de kloof met de VS op het vlak van de marges, de winsten en de relatieve aandelenmarktprestaties te dichten.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.