Ostrum AM: Risico’s van harde Brexit terug van weggeweest

De risico’s van een harde Brexit zijn terug van weggeweest nu het Verenigd Koninkrijk (VK) vraagt om een hervorming van het Ierse protocol, een essentieel onderdeel van het scheidingsakkoord. Dat schrijft Aline Goupil-RagueìneÌs, strateeg ontwikkelde landen bij vermogensbeheerder Ostrum AM, onderdeel van Natixis Investment Managers.

Eenzijdig ingrijpen

Goupil-RagueìneÌs stelt dat bepaalde eisen van de Britse regering rondom het Ierse protocol, dat het vrije verkeer waarborgt tussen Noord-Ierland (lid van het VK), en de Republiek Ierland, (EU-lid), onverenigbaar zijn met de regels van de Europese Unie. Nu de onderhandelingen met de EU al een maand in een impasse verkeren, dreigt het VK artikel 16, dat erin voorziet dat beide partijen eenzijdig mogen ingrijpen als de afspraken leiden tot economische of maatschappelijke problemen, in werking te stellen en een aantal bepalingen te schrappen. “De EU bereidt in dat geval vergeldingsmaatregelen voor, waaronder de mogelijkheid om de handelsovereenkomst op te schorten.”

Het risico van een harde Brexit is dus opnieuw actueel, stelt de strateeg van Ostrum AM. “Hoewel de laatste besprekingen bemoedigend lijken, blijft het VK dreigen artikel 16 in werking te stellen. Dit zorgt voor onzekerheid die verder kan wegen op de groei in het VK en kan leiden tot een hogere volatiliteit van het pond.”

Dilemma voor Bank of England

Goupil-RagueìneÌs vreest dat nog hardere dreigementen van het VK over artikel 16, de Bank of England (BoE) voor een dilemma stellen. “Enerzijds zouden de risico's voor de groei de BoE ertoe moeten aanzetten een voorzichtiger houding aan te nemen en te wachten met het verhogen van de rente. Anderzijds zal de waardedaling van het pond zich vertalen in een stijging van de prijzen van ingevoerde goederen, hetgeen de inflatiedruk kan verhogen en de BoE ertoe kan aanzetten haar tarieven te verhogen.”

De impact op aandelenmarkten hangt volgens Ostrum AM af van het optreden van het VK en de reactie van de EU. “Hoe groter deze zijn, hoe groter de risico's voor de groei. Dit zal wegen op de winstvooruitzichten voor bedrijven die het sterkst afhankelijk zijn van de interne markt. De Footsie 250-index, die een betere afspiegeling vormt van de situatie op de binnenlandse markt, zal dan ook zwaarder worden getroffen.”

De spanningen tussen het VK en de EU zullen waarschijnlijk opnieuw toenemen, waardoor het risico toeneemt dat het VK uiteindelijk actie onderneemt, concludeert Goupil-RagueìneÌs. “Dit zal gevolgen hebben voor de Britse groei en de financiële markten. Het pond zal onderhevig zijn aan grote volatiliteit.”