T. Rowe Price Global Outlook 2022 - Waar liggen kansen in waarde- en groei-aandelen in 2022?

Sebastien Mallet, portfoliomanager, Global Value Equity Strategy

Markten hebben de neiging om elke 10 tot 15 jaar ingrijpend te veranderen en de rest van dit decennium zou er wel eens heel anders kunnen uitzien dan het vorige. Sinds de wereldwijde financiële crisis gaat een langdurige periode van stagnatie gepaard met lage rentevoeten en een matige economische groei. De pandemie heeft geleid tot een agressiever, expansief begrotings- en monetair beleid, dat in de buurt komt van de moderne monetaire theorie. Maatregelen om de ongelijkheid aan te pakken en de "groene agenda" kunnen ook een impuls geven aan nog hogere begrotingsuitgaven.

Deze veranderingen kunnen bijdragen aan een verbetering van de economische groei, die op zijn beurt een opwaartse druk kan uitoefenen op zowel de rente als de inflatie. Dit klimaat is gunstig voor cyclische, financiële en consumptieaandelen - en voor waardebeleggingen in het algemeen - op de middellange tot lange termijn.

Volgens Mallet zal het herwonnen momentum van het wereldwijde economische herstel in 2022 waarschijnlijk een duurzamere positieve achtergrond bieden voor waardebeleggingen. In de VS kunnen banken profiteren van mogelijk hogere renteniveaus, een versnelde kredietgroei en hogere ratings. Ook de Amerikaanse gezondheidszorgsector op lange termijn biedt voldoende ideeën zodra de huidige politieke onzekerheden voorbij zijn. In Europa zijn budgettaire stimuleringsmaatregelen genomen en blijft het monetaire beleid accommoderend, zodat kansen gevonden kunnen worden in bedrijven met meer cyclische kenmerken.

Mallet is ook positief over de kortetermijnvooruitzichten voor Japan. Van cruciaal belang voor beleggers in deze markt is dat de corporate governance de afgelopen jaren is verbeterd.

Zoals altijd blijft het zaak een goed evenwicht te vinden tussen fundamentele factoren en waarderingen. Nu de waarderingen aantrekkelijk blijven, het economisch herstel mogelijk weer op gang komt en de winsten boven de verwachtingen uitkomen, staan beleggers wellicht aan de vooravond van een meer duurzame verschuiving naar waarde als beleggingsstijl.

Kansen in groei-aandelen in 2022

Scott Berg, portfoliomanager, Global Growth Equity Strategy Hoewel er voor 2022 nog veel onbekend is, denkt Berg dat de omgeving gunstig zal blijven voor groei-aandelen. Hij verwacht dat de wereld na de pandemie veel gelijkenissen zal vertonen met de wereld vóór de pandemie en dat de economische en sociale vrijheden zich zullen blijven normaliseren. De economische groei daalt af van zijn door stimulering gecreëerde hoogtepunt.

Tegelijkertijd is de inflatie hoog, deels als gevolg van tijdelijke problemen in de toeleveringsketen. Hoewel de rente waarschijnlijk zal stijgen, denkt Berg dat het monetaire beleid relatief soepel zal blijven, al kan dit op de proef worden gesteld door de inhaalvraag die vrijkomt als de economieën verder opengaan.

Hoewel T. Rowe Price van nature op groei gericht is, is de Amerikaanse vermogensbeheerder flexibel genoeg om tegendraads te zijn en een zekere mate van onzekerheid te omarmen, waardoor zij kwaliteitsaandelen tegen aantrekkelijke prijzen kan kopen - vooral wanneer deze onzekerheid al tot aanzienlijke prijsdalingen heeft geleid. Deze benadering heeft zich de afgelopen maanden gemanifesteerd en geleid tot een grotere blootstelling aan China.

China, de op een na grootste economie ter wereld, is mede-leider op het gebied van technologie en kunstmatige intelligentie en bevindt zich in de meest levendige economische regio van de wereld. Ondanks de tegenwind op het gebied van regelgeving in China op de korte termijn, is T. Rowe Price in aandelen van bedrijven gestapt, die volgens Berg op de lange termijn een overtuigende meerwaarde zullen bieden.

Gezien de aanhoudend sterke markten lijkt volatiliteit een natuurlijk kenmerk van het komende jaar, vooral omdat de markten blijven debatteren over de timing van het einde van de pandemie en de evenwichtsoefening tussen de hoge inflatie en de lage rente. Gezien de vooruitzichten richt T. Rowe Price zich meer dan ooit op bedrijven die rendement kunnen leveren en bedrijfswinstgroei laten zien. In het algemeen vindt Berg het verstandig om een evenwichtige portefeuille gediversifieerd naar sectoren en regio’s aan te houden, waarbij de impact van macro-economische ontwikkelingen zoveel mogelijk worden buitengesloten. Wij blijven optimistisch over onze positionering voor 2022 en daarna.