T. Rowe Price: Groei vertraagt, maar is nog altijd hoog

Na achtereenvolgende jaren van sterke prestaties in de meeste aandelen- en obligatiemarkten krijgen beleggers in 2022 volgens de experts van T. Rowe Price te maken met meer onzekere vooruitzichten. Ondanks de tegenwind van de pandemie leek het wereldwijde economische herstel tegen het einde van 2021 nog steeds op schema.

Maar inmiddels zijn de inflatierisico's toegenomen. In 2022 zullen beleggers vooral letten op wat overheden en centrale banken doen om de inflatie te beteugelen en tegelijk de groei te stimuleren, en hoe de winstgroei van bedrijven zich volgend jaar en daarna ontwikkelt. Hoewel een opleving van COVID-19 in Europa en de opkomst van de omikron-variant aantonen dat de pandemie nog steeds onder ons is, was het netto economische effect van eerdere besmettingsgolven - zoals de verspreiding van de delta-variant - dat de economische activiteit werd uitgesteld in plaats van dat hij helemaal niet meer plaatsvond. Dit patroon zou de groei in de eerste helft van 2022 een bescheiden impuls kunnen geven, meent Sébastien Page, CFA Head of Global Multi-Asset bij T. Rowe Price.

"De bottom line is dat we volgend jaar een groeivertraging zullen zien, maar de groei blijft nog altijd hoog." Sébastien Page, CFA Head of Global Multi-Asset Groeivertraging betekent nog geen lage groei

De bearish economische argumenten draaien nu om het monetair en budgettair beleid, stelt Page. Naarmate regeringen en centrale banken de massale stimuleringsmaatregelen die tijdens de pandemie werden genomen, intrekken, zal de economische groei onvermijdelijk sterk vertragen - zo luidt het argument. Maar langzamere groei betekent niet noodzakelijkerwijs lage groei, stelt Page. Hij wijst op een aantal factoren die het herstel volgens hem in 2022 kunnen ondersteunen:

 • Consumenten hebben een sterke liquiditeitspositie, vooral in de Verenigde Staten, waar meer dan 2 biljoen dollar op betaal en spaarrekeningen staat geparkeerd.
 • De waardestijging van activa heeft het vermogen van huishoudens zowel in de VS als wereldwijd een impuls gegeven.
 • De uitgestelde vraag naar woningen zal de bouw van nieuwe woningen wellicht blijven aanwakkeren.
 • De bedrijfsbalansen staan er over het algemeen goed voor, met een hoge liquiditeit en lage schuldratio's.
 • De knelpunten in het transport leken eind 2021 af te nemen, zoals blijkt uit een scherpe daling van de wereldwijde kosten van zeevervoer. Volgens Mark Vaselkiv, CIO Fixed Income, is de vraag of de consumenten wereldwijd hun verbeterde financiële positie zullen omzetten in hogere bestedingen. Ervan uitgaande dat de pandemische verstoringen relatief beheersbaar blijven, voorziet hij een inhaalvraag in 2022 voor reizen, entertainment en andere "levenskwaliteit"-diensten, evenals voor nieuwe auto's naarmate de autoproductie normaliseert. Met de nog steeds lage rente en de banken die hun deposito's graag aan het werk zetten, zou de groei van de kredietverlening ook de vraag van de consument kunnen aanwakkeren, meent Vaselkiv.

  Market recovery

  Inflatie dringt door in meer sectoren

  Maar dezelfde factoren - gratis geld, welvaarttoename, inhaalvraag - die de economische groei ondersteunen, kunnen ook de sterke stijging van de inflatie in de tweede helft van 2021 verlengen. Tenzij de pandemische omstandigheden aanzienlijk verslechteren, kunnen een verbetering van de wereldwijde toeleveringsketens en de heropening van fabrieken de opwaartse druk op de prijzen in 2022 verlichten, suggereert Page.

  Een groot deel van de inflatiegolf in 2021 was volgens hem geconcentreerd op specifieke producten, zoals tweedehands auto's en benzine, die bijzonder hard werden getroffen door onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod. De forse prijsstijgingen voor deze goederen in 2021 zullen zich in 2022 waarschijnlijk niet herhalen, meent hij.

  Maar het slechte nieuws is dat de prijzen van veel andere belangrijke goederen, zoals bepaalde levensmiddelen, huur, kleding en vliegtickets, zijn achtergebleven bij de algemene inflatie. Naarmate de hogere energiekosten en de stijging van de huizenprijzen doorwerken in de economie, zullen de prijsstijgingen voor deze goederen waarschijnlijk een inhaalbeweging maken, zo waarschuwt Vaselkiv. Vooral de huurprijzen lijken in 2022 te zullen versnellen.

  Stijgende lonen kunnen op langere termijn een structureel inflatierisico vormen, stelt Vaselkiv. Een snellere inkomensstijging zou de consumentenbestedingen moeten ondersteunen, maar kan ook bijdragen tot een loon-prijsspiraal omdat bedrijven hogere kosten doorberekenen, wat op zijn beurt een grotere opwaartse druk op de lonen zou uitoefenen. "Als de inflatie begint door te werken in de lonen en dat vervolgens de inflatieverwachtingen begint aan te wakkeren, dan is de inflatie misschien niet zo tijdelijk als we dachten", voegt Justin Thomson, hoofd International Equity en CIO, eraan toe.

  Winstgroei houdt aan, maar momentum neemt af

  Vooruitkijkend naar 2022 is het de vraag of de winstgroei de Amerikaanse aandelenwaarderingen, die in absolute termen opgerekt lijken, zal blijven ondersteunen. Als het economische herstel op koers blijft, zal de winstgroei in 2022 aanhouden, voorspelt Thomson, maar het momentum zal waarschijnlijk afnemen.

  "Het startpunt voor winstgevendheid is erg hoog", zegt Thomson. "Het zal een moeilijke horde worden om te overwinnen." Na 2022 lijken de horden nog moeilijker te nemen, waarschuwt Thomson. "De komende twee tot drie jaar kunnen erg moeilijk worden vanuit het oogpunt van winstgroei. Op zijn minst zouden we een groei kunnen zien die onder het normale niveau ligt. Maar de aandelenmarkt heeft daar gewoon geen rekening mee gehouden.”

  Volgens Thomson zal het vertragen van het momentum waarschijnlijk ook leiden tot meer ongelijke resultaten tussen bedrijven, waardoor beleggers selectiever moeten zijn, maar waardoor ook mogelijkheden ontstaan voor actieve portefeuillebeheerders. Ook de stijgende kosten zouden een premie kunnen betekenen voor de vaardigheid om aandelen te selecteren.

  "Bedrijven die de inflatie kunnen doorberekenen, zouden winstgroei moeten blijven zien", zegt Thomson. "Maar voor bedrijven die geen prijsstellingsvermogen hebben, kan het een probleem zijn.”

  Het winstplaatje voor aandelen buiten de VS is meer gemengd, zegt Thomson. Terwijl de winstgroei in Europa verrassend sterk is geweest, is het momentum in Japan afgenomen door een trage binnenlandse economie. Tot 2022 kan Japan volgens Thomson echter relatieve waarderingskansen bieden als het wereldwijde herstel op schema blijft, net als aandelen, obligaties en valuta's in bepaalde opkomende markten (EM).

  Hij voegt eraan toe dat Chinese aandelen een tegendraadse keuze kunnen zijn, aangezien Beijing een economie probeert te stimuleren die bijna tot stilstand lijkt te zijn gekomen.

  Waarde-aandelen en small caps zullen goed presteren, groei-aandelen minder Fundamentele waarderingsfactoren en cyclische factoren kunnen in het voordeel werken van de "recovery trade" in 2022, aldus Page. Financiële aandelen, die zwaar wegen in het waarde-universum, hebben in het verleden de neiging om beter te presteren in een klimaat met stijgende rentes, merkt hij op.

  En small-capaandelen hebben het doorgaans goed gedaan tijdens economische herstelperiodes. In een periode van stijgende rente en hogere inflatie zou de groei-beleggingsstijl het minder goed kunnen doen, geeft Thomson toe. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de belangrijkste groeisectoren, met name de technologie, die in het afgelopen decennium op de aandelenmarkten voorop liepen.

  "Bedrijven die gedurende een lange periode een aanhoudende winstgroei kunnen realiseren, zijn uiterst zeldzaam", zegt Thomson. "Dus ik denk dat de kans dat technologie een dominante sector zal blijven vrij klein is."