Beleggen voor beginners: actief versus passief

Je eigen beleggingsportefeuille samenstellen is zo gedaan: zorg dat je duidelijke doelen hebt, stem je beleggingen op die doelen af, houd de kosten laag en blijf trouw aan je beleggingsplan bij een onrustige markt. Wim van Zwol (Vanguard) werkt deze vier beleggingsprincipes verder uit en verdeelt het samenstellen van een portefeuille in zes heldere delen. Vandaag deel 4: actief versus passief.

In deze serie zijn tot nu toe de begrippen risico en rendement behandeld, de rol van aandelen en obligaties in een portefeuille en de relatieve verdiensten van wereldwijd beleggen versus alleen lokaal beleggen. In dit deel is het onderwerp de keuze die je hebt tussen fondsen die markten volgen en fondsen die de markten proberen te verslaan, ofwel geïndexeerd en actief beleggen.

Passieve fondsen staan ook bekend als indexfondsen of trackers. Ze worden indexfondsen genoemd omdat ze streven naar een rendement dat het marktrendement nabootst, zoals die van een index als de FTSE 100 of S&P 500. Daartoe bevatten ze gewoonlijk alle of de meeste bedrijfsaandelen die deel uitmaken van de index.

Op papier zijn passieve fondsen zeer eenvoudige beleggingsproducten, maar achter de schermen zijn ze allesbehalve passief. Voortdurend worden de beleggingen van een fonds geherbalanceerd als gevolg van beheerbehandelingen, instroom en uitstroom van fondsen en veranderingen in de onderliggende index. Zie het als een zwaan die rustig boven de waterlijn glijdt maar eronder verwoed peddelt.

Actieve fondsen daarentegen wijken opzettelijk af van de index in een poging het marktrendement te verslaan. Ze vertrouwen meer op de vaardigheden van een fondsbeheerder. Deze doet onderzoek naar individuele aandelen en obligaties en belegt in de aandelen en obligaties waarvan hij of zij denkt dat ze het best zullen presteren.

Fonds kiezen

Wanneer je een fonds kiest, is het het verstandigst om eerst na te denken over wat je met je beleggingsportefeuille wil bereiken. Vraag jezelf af wat voor soort rendement je zoekt, in hoeveel tijd je dat wilt hebben bereikt en hoeveel risico je kunt verdragen. Aan het beleggen in index- of actieve fondsen zijn verschillende risico's verbonden, dus het is belangrijk om te overwegen wat die risico's kunnen zijn voordat je een beslissing neemt.

Welke weg je ook kiest (en je kunt desgewenst zowel in indexfondsen als in actieve fondsen beleggen), je portefeuille heeft altijd te maken met een zeker marktrisico. De richting van de onderliggende markt heeft altijd een belangrijke invloed op het werkelijke rendement.

Een indexfonds probeert een rendement te realiseren dat zo dicht mogelijk bij dat van de markt ligt, dus dit marktrisico zou bijna 100% van je rendement moeten verklaren. Studies wijzen uit dat het marktrisico meer dan 80% van de prestaties van actieve fondsen kan verklaren. Dus als de markt sterk stijgt, zullen de meeste actieve fondsen dit voorbeeld volgen; en als de markt sterk daalt, zullen de meeste actieve fondsen verliezen produceren.

Beleggers in actieve fondsen nemen een extra risico dat ‘beheerdersrisico’ wordt genoemd, omdat sommige van de beleggingen in de portefeuille waarschijnlijk rendement opleveren en andere niet. De fondsbeheerder hoopt dat er na verloop van tijd meer beleggingen wel zullen werken dan niet, maar kan hier geen garantie voor geven.

Kosten zijn een killer

Actieve beheerders besteden veel tijd en middelen aan het onderzoeken van potentiële beleggingen voor hun portefeuilles. Als gevolg daarvan zijn de kosten van actieve fondsen vaak hoger dan die van indexfondsen. En hoe hoger de kosten van het fonds, hoe meer outperformance deze zal moeten genereren voordat je zelf rendement realiseert.

Je kunt de richting van de markt of het succes van de door jou gekozen beheerder niet bepalen, maar je kunt wel de kosten beheersen. Dus, of je nu kiest voor een actief fonds of een indexfonds, door te kiezen voor fondsen met lagere kosten kun je meer van je rendement behouden. De juiste mix van actief en geïndexeerd hangt af van je eigen persoonlijke omstandigheden en je risicobereidheid.