BlackRock lanceert twee nieuwe actieve artikel 9-fondsen

BlackRock brengt twee nieuwe producten op de markt voor klimaatbewuste beleggers: het BGF Climate Action Multi-Asset Fund en het BGF Climate Action Equity Fund. De fondsen zijn beide geclassificeerd als artikel 9 volgens de normen van het SFDR en bieden beleggers toegang tot assets die investeren in grote milieuthema’s.

Het BGF Climate Action Multi-Asset Fund belegt vanuit een multi-assetbenadering in issuers die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen. Het brede portfolio ziet onder andere kansen in schone energie, resource efficiency, duurzame voeding, biodiversiteit en ‘schoon vervoer’. Portfoliomanager Rupert Harrison streeft ernaar dat het fonds een lagere score op CO2-uitstoot heeft dan zijn benchmarks – de MSCI All Country World Index (65%) en de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (35%) – waardoor beleggers niet alleen hun financiële, maar ook hun duurzame doelen bereiken.

Het BGF Climate Action Equity Fund is op zoek naar de winnaars op de lange termijn: bedrijven die met nieuwe technieken en ideeën ervoor kunnen zorgen dat de markt minder broeikasgassen nodig heeft. Portfoliomanager Tom Holl: “De sectoren die op dit moment voor de meeste CO2-uitstoot zorgen zijn onder andere de opwekking van energie, transportbrandstoffen, landouw en industriële processen en afval. Dit fonds, met zo’n 1000 effecten, belegt in bedrijven die oplossingen bieden voor klimaatverandering, of die zich beter wapenen tegen de langetermijnrisico’s van klimaatverandering en de uitputting van bronnen.”