Jaar van de tijger, de verborgen draak!

Door Carl Vine, fondsbeheerder Japanse aandelen bij M&G

Carl vine
Carl Vine
Terwijl de meeste beleggers wereldwijd onderwogen zijn, hebben Japanse aandelen het de afgelopen jaren behoorlijk goed gedaan. In de afgelopen tien jaar tot 31 december 2021 genereerde de TOPIX een samengesteld jaarlijks totaalrendement van 13%, uitgedrukt in lokale valuta. Met uitzondering van de S&P500-index, die een samengesteld rendement van 16,5% boekte, ligt dit ver boven de enkelcijferige rendementen van andere markten.

Tijdens deze tien jaar van solide rendementen werden dankzij Abenomics ingrijpende bedrijfshervormingen doorgevoerd. Deze gecoördineerde campagne hield in dat verschillende overheidsinstanties druk uitoefenden op het bedrijfsleven om de winsten te verhogen en de governance te verbeteren. Dat is gelukt. In de afgelopen tien jaar zijn zowel de bedrijfswinsten als de winst per aandeel van de MSCI Japan Index sneller gestegen dan die van alle grote markten wereldwijd, inclusief die van de S&P500 Index. Hoewel de winst aanzienlijk is verbeterd, zijn de Japanse winstmarges nog altijd de helft van die in de VS, wat wijst op verdere ruimte voor structurele verbetering.

Margeverbetering is maar een deel van het verhaal van de bedrijfshervormingen. De echte verandering, die begrijpelijkerwijs traag op gang kwam, is de mentaliteitsverandering in de Japanse directiekamers. Nu bedrijven opnieuw bekijken wat nodig is om te winnen en de beste te zijn, vinden er buitengewone veranderingen plaats, zoals grootschalige herevaluaties van bedrijfsonderdelen, productportefeuilles en de samenstelling van de balans. Het resultaat is dat de bedrijfswereld een indrukwekkend optimalisatieproject ondergaat... om meer te doen met minder.

Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor de marges, maar ook voor de inkomsten - door een betere concurrentiepositie en een betere rendabiliteit per eenheid door een optimalisering van de activa en een vermindering van de kapitaalinvesteringen.

Naar onze mening wordt deze optimistische context niet correct weerspiegeld in de aandelenkoersen van Japanse bedrijven. Naarmate de hervormingsagenda aan vaart wint, lijken de vooruitzichten voor aanhoudende outperformance van de winst en het kapitaalrendement zeer goed. Dit staat haaks op de perceptie van Japan als “een hefboom om de mondiale groeikaart te spelen". In plaats daarvan zien wij het als een "verkeerd gewaardeerde markt die toelaat de kaart te trekken van een markt gefocust op positieve verandering en groei".