T. Row Price - Fed preview: Versneld verhogen rente is onwaarschijnlijk

Nikolaj Schmidt, internationaal hoofdeconoom bij T. Rowe Price, denkt dat de Fed vanavond zal duidelijk maken dat het monetaire beleid al een verkrappende koers vaart en dat het tempo van de verkrapping in lijn zal zijn met wat de economie aankan.

In dit verband verwacht Schmidt dat de Fed zal benadrukken dat de recente datastroom wijst op enig verlies van economisch momentum, waarvan een deel kan worden toegeschreven aan de Omikron-uitbraak. Verder verwacht hij dat voorzitter Powell zal benadrukken dat de financiële voorwaarden al aanzienlijk zijn verkrapt en dat dit zal leiden tot extra matiging van het economisch momentum (wat de terugkeer van de inflatie naar de doelstelling ondersteunt). Al met al verwacht hij dat de Fed de boodschap zal afgeven dat markten niet een hoger tempo van renteverhogingen hoeven in te prijzen.

Boodschap Fed

Schmidt denkt dat de Fed de boodschap wil overbrengen dat zij zich comfortabel voelt bij de huidige verkrapping van de financiële voorwaarden, maar dat zij zich enige zorgen maakt over het tempo van de verkrapping. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de Fed klaar staat om zijn beleidstraject bij te stellen mocht de verkrapping van de financiële voorwaarden enigszins buitensporig blijken te zijn. Dit is een licht dovish resultaat in vergelijking met de consensusverwachting.

Hoe ontvangen markten boodschap Fed?

Wat risicovolle activa betreft, verwacht Schmidt dat de boodschap van de Fed goed ontvangen zal worden. De markten worstelen met een ander dilemma: het monetaire beleid wordt verkrapt tegen een achtergrond van tragere groei. Bovendien, gezien het huidige tempo van inflatie, dat in de VS een politiek thema is geworden, zal de Fed niet op haar belofte om de rente te verhogen, terugkomen (en de Fed zal die verwachtingen ook niet willen wekken).

Dit doet Schmidt vermoeden dat de groei de neerwaartse consensusverwachtingen zal overtreffen, waardoor een verdere marktcorrectie in de lijn der verwachtingen ligt. Iets zorgwekkender is dat de staartrisico's neerwaarts gericht lijken: een impasse tussen Rusland en Oekraïne en een uitbraak van Omicron in China.

Einde marktcorrectie in zicht?

Wat brengt de marktcorrectie tot een einde? Er zijn vier belangrijke aspecten, meent Schmidt. Ten eerste zou er sprake kunnen zijn van een groeiversnelling als de problemen in verband met de bevoorradingsketen worden opgelost (en de huidige tegenwind afneemt). Volgens Schmidt zijn de problemen in de toeleveringsketen aan het oplossen, maar dit zal waarschijnlijk een langzaam proces zijn dat zich over verschillende kwartalen zal uitstrekken. Ten tweede, een rally op de Amerikaanse kapitaalmarkt. Hij verwacht dat dit een factor zal zijn die uiteindelijk zal bijdragen tot de stabiliteit van de financiële markten.

Ten derde zou een dovish draai van de Fed de huidige correctie die we op de markten zien, kunnen verzachten. Schmidt denkt dat de mogelijkheid voor de Fed om die draai te maken ernstig wordt beperkt door het inflatieniveau. Bovendien is inflatie een politiek heet hangijzer geworden, wat een dovish draai nog moeilijker maakt. Ten slotte zal de marktcorrectie op een gegeven moment de waarderingen op een aantrekkelijk niveau brengen.

Volgens Schmidt zal het einde van de marktcorrectie een combinatie van al deze factoren zijn. Het goede nieuws is dat de correctie al enige tijd gaande is.