Asset managers: ECB mag voorzichtig zijn, inflatieverwachtingen maart cruciaal

De ‘haviken’ onder de monetaire beleidsmakers lieten de afgelopen tijd weer behoorlijk van zich horen. ECB-president Christine Lagarde zal hierdoor komende donderdag bij het rentebesluit waarschijnlijk proberen “de temperatuur” wat te verlagen, door te herhalen dat het onwaarschijnlijk is dat de ECB dit jaar de rente zal verhogen.

De toon van de persconferentie kan echter afhangen van de inflatiecijfers over januari, die een dag eerder bekend worden gemaakt, stelt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group in de jongste Macrocast van AXA Investment Managers.

‘Een hoger dan verwacht cijfer zou Lagarde donderdag natuurlijk in een minder comfortabele positie brengen, maar het echte grote probleem voor de ECB wordt de volgende reeks prognoses in maart.’

Naar verwachting zal de nominale inflatie dalen van 5,0% in december naar 4,4% op jaarbasis terwijl de kerninflatie nog sterker zal dalen van 2,6% tot 1,8%.

Macro-economische ramingen in maart belangrijk

Volgens Portfoliomanager Konstantin Veit van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco zal de ECB pas tot actie overgaan als in maart uit de macro-economische ramingen blijkt dat inflatieprognoses voor 2023 en 2024 aanzienlijk naar boven moeten worden bijgesteld. ‘De ECB zal dan waarschijnlijk een iets versneld uitstapscenario overwegen, een scenario dat de markt nu al inprijst.’

Veit verwacht dat de komende ECB-meeting van februari een low key event wordt, waarin geen grote aankondigingen zullen worden gedaan.

Tijdens de vergadering van december kondigde de ECB formeel aan dat in maart 2022 het noodopkoopprogramma PEPP eindigt. ‘Wij denken dat de ECB het grootste deel van 2022 op de automatische piloot zal blijven werken, aangezien de lat hoog ligt voor een wezenlijke extra versoepeling die verder gaat dan de beleidsmix van vóór de pandemie.’

Behind the curve?

Sommige beleggers menen dat de Europese Centrale Bank achter de feiten aanloopt en een meer verkrappend beleid moet gaan voeren. ‘Uit onze analyse blijkt echter dat de ECB voldoende reden heeft om voorzichtig te zijn’, stelt Katharine Neiss, Chief European Economist, van PGIM Fixed Income.

Leveringsproblemen kunnen een langdurige stijging van de nominale inflatie veroorzaken, maar tegelijk de onderliggende, door binnenlandse factoren gegenereerde inflatie relatief ongemoeid laten, wijst Neiss. ‘Een dergelijk scenario heeft zich in de Britse economie afgespeeld na de wereldwijde financiële crisis van 2008: De CPI-inflatie steeg tot 3,5% in januari 2010 en versnelde tot 5,2% in september 2011. Pas eind 2013 was de inflatie weer terug op het streefpercentage van de Bank of England, zonder dat er sprake was van monetaire verkrapping. Data wijzen erop dat iets soortgelijkst zich nu in de eurozone kan voordoen.’

Nu al het beleid verkrappen zou volgens de econoom geen effect hebben op de inflatie de komende maanden en zou juist het risico met zich meebrengen dat de pandemie ‘blijvende economische littekens’ achterlaat, zoals bij de wereldwijde financiële crisis en de eurocrisis.

‘Bovendien zou vroegtijdig verkrappen de inflatievooruitzichten voor de middellange termijn nog verder onder het doel van de ECB duwen, waardoor de inflatie mogelijk nog lager zou worden verankerd.

Bijdrage door Bellier