Nieuwe recorddividenden in 2022?

Door Christos Sitounis en Thomas Meier, Portfolio Managers voor de fondsen MainFirst Global Dividend Stars & MainFirst Euro Value Stars

Christossitounis
Christos Sitounis
Vooral in tijden van lage rente kijken beleggers uit naar aantrekkelijke dividenduitkeringen . Het deed dan ook veel pijn toen in 2020, in de nasleep van de pandemie, de dividenduitkeringen werden verlaagd. Maar sindsdien hebben we een snel herstel gezien. Wij verwachten voor 2022 nieuwe recorduitkeringen.

UBS Bank analyseerde in een studie de impact van dividenden, ervan uitgaande dat ze opnieuw worden geïnvesteerd, op het totale rendement in Europa. Het resultaat is indrukwekkend. Volgens de UBS-studie zijn dividenden op de lange termijn goed voor 60 procent van het totale rendement. Bovendien bieden uitkeringen de beleggers een aantrekkelijke inkomstenstroom in tijden van structureel lage rente. Natuurlijk kunnen we enkel blij zijn met dividenden zolang ze uitgekeerd worden. Na de ervaringen van het pandemiejaar 2020 zit de pijn van geannuleerde of verlaagde dividenden nog steeds diep.

Hoe gedragen dividenduitkeringen zich in tijden van crisis en hoe verloopt hun herstel?

Thomasmeier
Thomas Meier
Laten we eerst kijken naar 2008, het jaar waarin de financiële crisis uitbrak. In 2008 keerden de indexaandelen van de Europese STOXX 600 voor 246 miljard euro aan dividenden uit. In het daaropvolgende jaar, 2009, daalde dit bedrag tot 194 miljard euro, een daling van het dividendbedrag met meer dan 20 procent. Vervolgens duurde het in totaal vijf jaar voordat nieuwe pieken bereikten.

De herstelperiode van vijf jaar heeft te maken met een aantal complexe factoren. De banken, grondstoffen- en energieaandelen, die een groot deel van de uitkeringen voor hun rekening namen, deden er lang over om hun balansen op te schonen of hadden te lijden onder de daling van de wereldmarktprijzen. Bovendien deden de bedrijven er lang over om hun balansen te saneren en duurzaam aantrekkelijke (EBITDA-)marges te behalen. Een bijkomend, puur Europees probleem na de financiële crisis was de eurocrisis veroorzaakt door de met schulden overladen perifere staten. Al met al leidden deze aspecten tot een langere herstelfase.

Snel herstel na het annus horribilis van 2020

In 2020, in de nasleep van de pandemie, werden de dividenden verlaagd. In dat " annus horribilis " werd in totaal 257 miljard euro aan dividenden uitgekeerd, een daling van 36 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Maar voor 2022, d.w.z. amper twee jaar na het uitbreken van de pandemie, verwachten we al nieuwe record dividendbedragen. Met andere woorden, het herstel is veel sneller verlopen dan na de laatste wereldwijde crisis in 2008. Dat komt door verschillende factoren.

  • De macro-economische en monetaire randvoorwaarden zijn anders. De steunmaatregelen van de afzonderlijke landen in alle sectoren van de economie, en met name de snelheid en omvang ervan, hebben in belangrijke mate tot het herstel bijgedragen.
  • Voordelige bedrijfskredieten en werktijdverkorting of thuiswerken hebben een even grote invloed gehad.
  • De centrale banken overspoelden de markten met bijna onbeperkte liquiditeit. In de VS staan de eerste renteverhogingen nu al op het programma.
  • Op bedrijfsniveau zien we, vooral als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen en een onverminderd hoge consumentenvraag, een inflatiedruk die we in Europa in meer dan 30 jaar niet hebben gezien. Het inflatiepercentage vormt een bedreiging voor de winstgevendheid van de bedrijven, maar zij hebben al tegenmaatregelen genomen door dynamische kostenaanpassingen en prijsverhogingen.

    Dankzij de aanhoudend positieve macro-economische omstandigheden en de dynamische aanpassingen zullen de ondernemingen over de hele linie het niveau van winstgevendheid van 2019 bereiken of zelfs overtreffen. Op basis van deze verwachtingen zijn ze in staat om nieuwe pieken qua dividenduitkeringen te bereiken. Dividendjagers mogen dus de kans op aantrekkelijke uitbetalingen niet laten liggen.