AXA IM: Inflatierisico verdient volle aandacht van verzekeraars

Inflatie staat overal centraal en kan zowel de activa als de verplichtingen van verzekeraars - en daarmee de winstgevendheid en de solvabiliteit - negatief beïnvloeden. Onder kapitaalregimes als Solvency II hoeft dit risico niet expliciet te worden gekwantificeerd waardoor sommige verzekeraars er mogelijk niet de aandacht aan besteden die het verdient.

Daarop wijst AXA IM in een outlook voor deze doelgroep, opgesteld door onder andere Amaury Boyenval, Head of AXA Solutions & Relationship Management.

Exposure naar het inflatierisico zou ingebakken moeten zijn in het ALM raamwerk en moeten kunnen aanzetten tot aanpassingen van de strategische en/of tactische asset allocatie.

Inflatielinkers

Inflatie gelinkte obligaties zijn natuurlijke kandidaten om zich te weren tegen het inflatierisico. Ze hebben in deze cyclus de werkelijke inflatie overtroffen en kunnen dat volgens de vermogensbeheer nog wel even voortzetten.

Maar hedging-technieken op basis van derivaten kunnen ook nuttig zijn omdat daarmee klant specifieke hedging-strategieën kunnen worden ontworpen die beter zijn afgestemd op de risico's die in de verplichtingen schuilen.

Groei versus kwaliteit

Afgezien van deze instrumenten die contractueel aan de inflatie zijn geïndexeerd, reageren niet alle activa in gelijke mate op veranderingen in inflatie. Zo kunnen sommige aandelenfactoren of -sectoren in een inflationair scenario harder worden geraakt dan andere, wat van belang kan zijn voor de asset allocatie.

De geschiedenis leert bijvoorbeeld dat de factor ‘groei’ een outperformance liet zien in lage inflatieomgevingen en achterbleef in omgevingen met matige tot hoge inflatie. Kwaliteit en momentum daarentegen bleken minder gevoelig voor inflatie en presteerden beter in alle scenario's.

De energiesector is een van de sectoren die historisch gezien een hogere correlatie met de inflatie vertonen. Hierdoor moet er mogelijk een compromis moet worden gevonden tussen portefeuille-indexatie aan de inflatie en het decarboniseren van de portefeuille, aldus de AXA IM-experts.

Duration gap

Een belangrijk ALM-onderdeel is duration matching en verzekeraars beleggen een aanzienlijk deel van hun portefeuille in vastrentende waarden in een poging om hun duration gap te beheersen. Sommige verzekeraars komen wellicht in de verleiding om hun duration gap iets te vergroten (d.w.z. de duration van hun portefeuille te verkorten) en zo van de oplopende rentes te profiteren.

Deze strategie is niet zonder gevolgen, waarschuwt AXA IM. ‘Shorter’ gaan betekent ook lagere ‘investment book yields’, en een duration gap brengt een kapitaalvereiste met zich mee onder solvabiliteitsregimes als Solvency II.