Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er echt groen?

Coline Pavot, Hoofd ESG-Onderzoek bij La Financière de l'Echiquier.

Naarmate meer bedrijven steeds harder roepen dat ze groen zijn, groeit het wantrouwen over de oprechtheid van hun toezeggingen. Verantwoorde spaarproducten vormen geen uitzondering op de regel en hun recente snelle groei vraagt om opheldering. De regelgevers zijn zich hier terdege van bewust en de golf van regelgeving die de financiële wereld sinds een paar maanden overspoelt is daarvan het bewijs. Een terugblik op een episode in deze regelgevingssoap die nog altijd een belangrijk onderwerp van gesprek is.

Een instrument om greenwashing tegen te gaan en de transitie te financieren

Het wapen van de regelgever in de strijd tegen greenwashing is de Europese taxonomie. Door de classificatie van economische activiteiten kan op basis van wetenschappelijke gegevens vastgesteld worden wat ‘groen’ is en wat niet. De karakterisering van de milieueffecten van producten en diensten wordt dus niet langer uitsluitend geïnterpreteerd door bedrijven en beleggers, waardoor er minder kans is op misleidende communicatie. De doelstelling van deze gemeenschappelijke taal is het aangeven en versnellen van de beleggingen die nodig zijn om tegen 2050 in Europa koolstofneutraal te zijn.

Groener dan groen?

Ook voor beheermaatschappijen heeft de Europese taxonomie veel domino-effecten. Om te voldoen aan de ESG-voorkeuren van klanten* en op langere termijn in aanmerking te komen voor een mogelijk Europees milieukeurmerk, kan een goede afstemming op de taxonomie een manier zijn om kapitaal aan te trekken. Het tijdsverloop tussen de publicaties van ondernemingen en die van beleggers, gecombineerd met de grote verscheidenheid aan gegevens die door de ratingbureaus worden verstrekt, zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de toekomstige rapportages. Beheermaatschappijen moeten eerlijk en niet te agressief communiceren, anders kunnen ze mogelijk beticht worden van greenwashing. Laten we hopen dat veel ervan zich hiertegen wapenen en de taxonomie verstandig gebruiken, als bewijs van hun inzet voor het klimaat.

De uitvoering is lastig

Bij bedrijven wakkert de belofte van meer financiële steun ook de hebzucht aan, maar tegen welke prijs? Gezien de complexiteit van de regels en de uiteenlopende interpretaties ervan, rijzen talrijke vragen over de kwaliteit van de door bedrijven opgestelde rapportages. Welke prijs moeten de bedrijven betalen die minder agressief berekenen hoezeer hun activiteiten aansluiten op de taxonomie en zich hier voorzichtiger over uitlaten dan hun concurrenten? En wat te denken van de recente integratie van kern- en gasactiviteiten, zonder echte wetenschappelijke consensus hiervoor, wat de begrijpelijkheid en geloofwaardigheid van dit ambitieuze plan ondermijnt?

Als verantwoordelijke en geëngageerde beleggers vinden we dat we meer moeten doen dan ons aan de regels houden. Het is onze plicht om onze cliënten en belanghebbenden bewust te maken van de complexiteit van de invoering van dit systeem en hen te informeren over de huidige methodologische beperkingen. Deze voorlichting is cruciaal bij een geïnformeerde uitvoering van deze regels, die hetzelfde doel hebben als onze klimaatstrategie die begin 2021 is aangenomen. Omdat we continu streven naar verbetering, publiceren we binnenkort een rapport over klimaat en biodiversiteit. Hierin beschrijven we in welke mate onze fondsen voldoen aan de nieuwe regels.

*In het kader van de herziening van de MiFID 2-richtlijnen inzake producten die in aanmerking komen voor de ESG-voorkeuren van cliënten.