Schroders: Impact van Oekraïne-crisis op Europese aandelen

Vanuit beleggingsoogpunt zijn de aandelen van de eurozone sinds de invasie van Rusland in Oekraïne achtergebleven bij die van andere markten, constateert Nicholette MacDonald-Brown, hoofd Europese aandelen bij Schroders. Zij kijkt vooral naar de vooruitzichten voor de bankensector, nutsbedrijven en de auto-industrie.

De underperformance van de eurozone trad snel op en is grotendeels te wijten aan de zorgen rondom de economische groei en de vrees voor hogere inflatie. Door de sterke stijging van de olie- en gasprijzen lopen de kosten voor de Europese industrie sterk op.

Waarom zijn de banken zo sterk gedaald?

De bankensector in de eurozone kreeg het zwaar te verduren. De MSCI EMU-bankensector is 17,3% gedaald (per 15 maart). Toch zijn er maar weinig banken uit de eurozone die een aanzienlijk risico lopen in Rusland en/of Oekraïne. Dit zou de verliezen moeten beperken. Voor een verklaring moet er met andere factoren rekening worden gehouden, zoals de rente-ontwikkeling. Voor een gemiddelde bank leidt een stijging van de rente met 1% tot een verbetering van de winst met ongeveer 25%. Kredietverliezen door oninbare leningen vormen een ander punt van onzekerheid. Veel banken zijn na de Covid-crisis nog steeds zeer voorzichtig, zij zouden goed in staat zijn om schokken op te vangen.

Nutssector staat voor ingrijpende veranderingen

Intussen ziet de toekomst voor de Europese nutsbedrijven er heel anders uit dan eind vorig jaar. De afgelopen twee decennia lag de prioriteit bij het koolstofvrij maken van de energievoorziening, wat marginaal ten koste ging van de continuïteit en de consumentenrekeningen in heel Europa. Dit gaat veranderen, met alle gevolgen van dien. MacDonald-Brown trekt al drie conclusies:

De transitie naar hernieuwbare energiebronnen moet in een nog hoger tempo gebeuren om de continuïteit van de energievoorziening in de toekomst te waarborgen. De markt zal op korte termijn een aantal fossiele energiebronnen moeten accepteren, ongeacht de CO2-uitstoot. Maar boven alle extra winsten die deze verstoorde markten opleveren, hangt de donkere wolk van belastingen waarmee overheden consumenten willen tegemoetkomen bij de hogere energierekeningen.

Nog meer krapte in toeleveringsketen autofabrikanten

De oorlog heeft de auto-industrie nog verder ontwricht. IHS verwacht dat 2% van de wereldwijde omzet als gevolg van de oorlog verloren zal gaan, met in Europa een nog grotere impact. Ondertussen zullen de risico's voor de aanvoer van grondstoffen zoals palladium, nikkel en neon de problemen verergeren. In 2021 waren er acute tekorten aan halfgeleiders, maar hadden de consumenten meer financiële armslag om prijsstijgingen op te vangen. Dit keer, met torenhoge olie- en gasprijzen, inflatie van de goederenprijzen en slechte groeivooruitzichten, is het moeilijk om hetzelfde niveau van prijsondersteuning te zien.

Hoe hebben de Europese beleidsmakers gereageerd?

De Europese Commissie maakt plannen om de hoge energieprijzen aan te pakken en tegelijk de afhankelijkheid van Russisch gas tegen 2030 af te bouwen. Om bedrijven en huishoudens van betaalbare, veilige en schone energie te voorzien, zijn doortastende maatregelen nodig, die onmiddellijk beginnen met prijsmatiging en het opslaan van gas voor de volgende winter. Het pleidooi voor een snelle overgang naar schone energie is nog nooit zo helder geweest. Er Is nog veel werk aan de winkel, maar de EU zet vol in om de continuïteit van de Europese energievoorziening op lange termijn te waarborgen.

Het belangrijkste nieuws van de ECB was de versnelde afbouw van het opkoopprogramma in de komende maanden, zodat het eind juni kan eindigen. Het opkoopprogramma moet zijn beëindigd voordat de rente kan worden verhoogd. Het is nu mogelijk dat de rente in de eurozone later in dit jaar gaat stijgen.