ABN AMRO MeesPierson kiest voor meer defensieve accenten in portefeuille

 • Fase economische cyclus vraagt om verschuiving naar defensievere portefeuilleaccenten
 • Wijziging in regioallocatie: VS overwogen en Europa onderwogen
 • Stijgende rentes en vlakkere rentecurve in VS duiden niet op aanstaande recessie

  Oplopende inflatie en vertragend groeitempo wijzen op latere fase in de cyclus

  ABN AMRO MeesPierson heeft besloten haar neutrale visie op aandelen te handhaven maar wel meer defensieve accenten aan te brengen in de beleggingsportefeuille. “In februari hadden we onze positionering in aandelen al verlaagd van overwogen naar neutraal,” vertelt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “De inflatievrees is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verergerd. De totale impact van het conflict op de wereldeconomie is nog moeilijk in te schatten, maar in ons basisscenario gaan we ervan uit dat de verstoringen aan de aanbodzijde nog minstens een jaar kunnen aanhouden.

  De oplopende inflatie, het meer stringente monetaire beleid van centrale banken en het lagere groeitempo wijzen erop dat we bewegen richting het eind van de economische cyclus. Tegen deze achtergrond hebben we besloten om nog wat meer nadruk te leggen op een defensieve portefeuillepositionering zonder negatief te worden.”

  Overwogen positie in VS ten koste van Europa (onderwogen)

  Het economisch herstel in 2022 – na twee jaar pandemie – is aan het stagneren. De oorlog in Oekraïne zorgt voor hogere volatiliteit op de markten. ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de groei in de eurozone lager zal uitvallen dan aanvankelijk werd gedacht, als gevolg van stijgende energie- en grondstoffenprijzen, waaronder metalen en landbouwgoederen. De private bank verwacht dat de economie in de VS ook iets aan kracht zal inleveren, maar veerkrachtiger zal zijn dan in Europa. De Amerikaanse markt is wat defensiever, terwijl in Europa de gevolgen van de oorlog sterker gevoeld worden, gezien de blootstelling aan Russisch gas en de nabijheid van Oekraïne.

  Daarom hanteert ABN AMRO MeesPierson niet langer een neutrale visie op alle aandelenregio’s (VS, Europa, opkomende markten). In plaats daarvan kiest de private bank nu voor een overwogen positionering in de VS versus een onderwogen positionering in Europa. De neutrale houding ten opzichte van opkomende markten blijft onveranderd.

  Onderweging obligaties gehandhaafd

  De obligatiemarkten waren tot nu toe extreem turbulent in 2022. Sinds het Fed-besluit om de rente te verhogen, herstelden de aandelenmarkten fors terwijl ook rentes hard stegen. Daarbij is de rentecurve in de VS heel vlak geworden. Maar van een omgekeerde rentecurve – een mogelijk recessiesignaal – is vooralsnog geen sprake. ABN AMRO MeesPierson verwacht ook niet dat een recessie aanstaande is. ABN AMRO MeesPierson handhaaft daarom haar terughoudende positie ten opzichte van obligaties (onderwogen). Binnen deze beleggingscategorie prefereert de bank staatsobligaties uit de Europese periferie boven staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone.

  Ook heeft de bank een voorkeur voor Europese investment-grade bedrijfsobligaties (obligaties van ondernemingen met een hoogwaardige kredietkwaliteit); doordat de risicopremies recent zijn opgelopen, is dit obligatiesegment aantrekkelijker geworden. Binnen de risicovollere obligatiesegmenten staat ABN AMRO MeesPierson positief tegenover high-yield bedrijfsobligaties en schuldpapier uit opkomende markten.