Grotere focus op ESG voor VanEck

ETF-aanbieder VanEck heeft vier van zijn ETFs aan duurzaamheidscriteria aangepast. Nadat het bedrijf de index van de US Wide Moat ETF in december 2021 al had gewijzigd, heeft het nu de onderliggende indices van de VanEck European Equal Weight UCITS ETF, VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF, VanEck Semiconductor UCITS ETF en van de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF aangepast.

Er zijn volgens VanEck twee belangrijke redenen voor de veranderingen in de indices. Ten eerste ziet het bedrijf een toenemende vraag naar duurzame beleggingsproducten. "Deze factoren worden steeds meer de norm voor beleggers en laten steeds minder ruimte voor producten die niet voldoen aan ESG-criteria", zegt Martijn Rozemuller, hoofd VanEck Europa. "Wij verwachten dat de vraag naar fondsen die ESG-criteria opnemen aanzienlijk zal toenemen in de toekomst, terwijl de vraag naar fondsen die dat niet doen zal afnemen." Daarnaast wil VanEck zijn eigen duurzaamheidsprofiel verbeteren.

Concreet leidt dit bij de vier ETF's tot de volgende wijzigingen:

Voor de VanEck European Equal Weight UCITS ETF heeft de indexaanbieder Solactive de methodiek van de index veranderd, om de ESG-screening te verbeteren en dezelfde screening toe te passen als VanEck al voor de VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS inzet. De screening is gebaseerd op de tien principes van het UN Global Compact, op specifieke uitsluitingen van controversiële sectoren en op de UNGC-score, op basis waarvan de vijf slechtst presterende bedrijven op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsrechten en corruptiebestrijding worden uitgesloten. De naam van de ETF is op 22 maart 2022 veranderd in VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF. De totale kosten (TER) zijn gestegen tot 0,40 procent p.j.

De VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF heeft de onderliggende index met ingang van 28 februari 2022 vervangen door de iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index die een soortgelijke strategie volgt als de oorspronkelijke Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index, maar rekening houdt met milieu-, maatschappelijke en governancefactoren. De nieuwe index past de marktweging aan om ervoor te zorgen dat er een vergelijkbare financiële en niet-financiële blootstelling is als bij de EUR Corporates-referentiebenchmark. Bovendien worden emittenten met een hogere SD-KPI-waarde (Sustainable Development Key Performance Indicator) hoger gewogen en emittenten met een lagere SD-KPI-waarde lager.

De index van de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF heeft een ESG-doelstelling gekregen, zodat de ETF vanaf 16 maart 2022 wordt geclassificeerd als een product met een duurzame beleggingsdoelstelling, overeenkomstig artikel 9 van de EU-verordening inzake informatieverstrekking (SFDR). De ETF bestaat uit bedrijven die betrokken zijn bij de productie van waterstof en de daarmee samenhangende infrastructuur, met als doel duurzame vormen van energieproductie te bevorderen om de CO2-uitstoot terug te dringen en uiteindelijk bij te dragen aan de matiging van de klimaatverandering. Het selectieproces van de onderliggende index is aangescherpt, om bedrijven uit te sluiten die volgens ISS Research sociale normen op zeer ernstige wijze schenden, controversiële wapens verkopen of meer dan 5 procent van hun omzet halen uit de tabak- en goksector en de sectoren voor fossiele brandstoffen en militaire uitrustingen.

Om de beoogde indexomvang van 25 aandelen te handhaven, wordt een uitgesloten bedrijf vervangen door het eerstvolgende in aanmerking komende bedrijf uit het indexuniversum.

De VanEck Semiconductor UCITS ETF is geclassificeerd als product dat milieu- en maatschappelijke kenmerken bevordert, overeenkomstig artikel 8 van de SFDR. Sinds de aanpassing van de index zijn bedrijven uitgesloten die volgens ISS Research de sociale normen op zeer ernstige wijze schenden en controversiële wapens verkopen. Dit geldt ook voor bedrijven die meer dan 5 procent van hun omzet halen uit de tabak- en goksector en de sectoren voor fossiele brandstoffen en militaire uitrustingen. Om de beoogde indexomvang van 25 aandelen te handhaven, wordt een uitgesloten bedrijf vervangen door het eerstvolgende in aanmerking komende bedrijf uit het indexuniversum.

Aandelenmarktrisico: de koersen van de effecten in het fonds zijn onderworpen aan de risico's die met aandelen op de effectenmarkt verbonden zijn, waaronder de algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorziene koersdalingen. Beleggen in het fonds kan leiden tot verliezen.

Bedrijfstak- of sectorconcentratierisico: Het vermogen van het fonds kan geconcentreerd zijn in een of meer bepaalde sectoren of bedrijfstakken. Het fonds kan onderhevig zijn aan het risico dat economische, politieke of andere omstandigheden een nadelige invloed hebben op de betrokken sectoren of bedrijfstakken en daarmee de waardeontwikkeling van het fonds in grotere mate negatief beïnvloeden dan wanneer het vermogen van het fonds zou zijn belegd in een breder scala van sectoren of bedrijfstakken.