Pimco's Asset Allocatie Outlook 2018: Aandelen aantrekkelijk, selectief tegenover private equity

Er is nog geen sprake van zeepbelvorming op de markt, maar vanwege de hoge waarderingen doen beleggers er verstandig aan om zich voorzichtig te positioneren, zo schrijven Mihir Worah en Geraldine Sundstrom in PIMCO’s net gepubliceerde Asset Allocation Outlook voor 2018. PIMCO verwacht namelijk dat de economische cyclus dit jaar het hoogste punt bereikt.

Worah en Sundstrom wijzen op drie met elkaar samenhangende risicogebieden waarin veranderingen gaande zijn die voor beleggers belangrijk zijn om zich op voor te bereiden:

1. Volatiliteit door omkeer in beleid van centrale banken

Ten eerste groeit de kans op volatiliteit op de markten, doordat centrale banken hun beleid van monetaire verruiming beëindigen. Terwijl de Fed zijn balans verkleint en zijn opkoopprogramma terugschroeft, zal er na de discussies rondom het schuldplafond meer schuldpapier moeten worden uitgeven om de tekorten te financieren. Intussen kopen buitenlandse overheden minder Amerikaanse staatsobligaties op, wat bij elkaar kan resulteren in meer volatiliteit.

Daar komt bij dat de Europese Centrale Bank het opkoopprogramma van obligaties in 2018 vermoedelijk beëindigt, en wil de Bank of Japan het rendementsdoel voor Japanse staatsobligaties mogelijk opwaarts bijstellen. Hoewel deze maatregelen duidelijk zijn aangekondigd, denken wij dat het uiteindelijke effect van de afbouw van stimulering voor veel beleggers toch nog enigszins onverwacht zou kunnen komen.

B>2. Onverwachte stijging van de inflatie

Doordat output gaps beginnen dicht te lopen en de grondstoffenprijzen zich stabiliseren, beginnen de prijzen inmiddels al op te lopen. Door factoren als de hogere overheidsuitgaven aan infrastructuur die in de VS zijn aangekondigd, het invoeren van importtarieven en mogelijke spanningen in de internationale handel kan de inflatie sneller stijgen dan verwacht.

3. Ongebruikelijke correlatie aandelen-obligaties

Als de economie in een recessie zou schieten, komen aandelenbeleggingen onder druk te staan. Het is waarschijnlijk dat de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties dan juist toeneemt. Niettemin kunnen bovenstaande scenario’s tot gevolg hebben dat deze traditionele correlatie tussen aandelen en obligaties zich anders zal ontwikkelen dan normaal.

Wat betekent dit voor de asset-allocatie?

Na de recente verkoopgolf verwachten Worah en Sundstrom dat aandelen op risicogewogen basis de rest van het jaar beter blijven presteren ten opzichte van andere risicocategorieën. Voor hun aandelenallocatie kiezen ze voor een overweging in niet-Amerikaanse aandelen, zoals Europese en met name Japanse aandelen.

Ze geven een hogere weging aan beleggingen die zich richten op reëel rendement, zoals grondstoffen, vastgoed en inflatiegekoppelde obligaties. Naar niet-genoteerde beleggingen, en dan met name private equity, kijken Worah en Sundstrom zeer selectief, mede omdat beleggers onvoldoende voor risico’s zoals illiquiditeit worden gecompenseerd.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.

Worah en Sundstrom staan enigszins terughoudend tegenover staatsobligaties, met uitzondering van Amerikaanse treasuries (die aantrekkelijk kunnen zijn zodra cijfers uitwijzen dat de economische cyclus in de laatste fase belandt). In de dollar hebben ze een ondergewogen positie. Ze hebben een voorkeur voor een mix van Aziatische valuta’s en munten van bepaalde opkomende economieën. Ze hanteren een neutrale weging voor de categorie credit. Ze zien met name kansen in hypotheekobligaties zonder agency-steun, vanwege de aantrekkende Amerikaanse huizenmarkt.