T. Rowe Price: Beleggers beter af met bedrijven met 'pricing power'

Ondanks de stijgende kostendruk lijken bedrijven er grotendeels in te slagen om de hogere kosten door te berekenen aan hun afnemers. Hierdoor kunnen hun winstmarges standhouden. Bedrijven die hebben geprofiteerd van hun 'pricing power', kunnen het echter moeilijk krijgen als ze prijsverhogingen niet langer kunnen doorberekenen aan de consument. Dat geldt vooral als het reëel beschikbaar inkomen van de consument daalt door de stijgende energie- en voedselprijzen, of door te agressief centrale bankbeleid – dat op de vraag drukt, stelt Ritu Vohora, Capital Markets Specialist bij T. Rowe Price.

Wat te doen tegen inflatie?

Inflatie zal voorlopig een groot risico blijven. Dit legt de lat voor rendement op kapitaal hoger, maar niet alle bedrijven zijn hetzelfde, dus zal de inflatie zwakkere en niet-productieve bedrijven eruit filteren. Bedrijven met 'pricing power', die hun marges kunnen beschermen door de kosten te blijven doorberekenen aan de consument, kunnen hun winsten handhaven of zelfs laten groeien. Deze bedrijven bevinden zich in vele sectoren, van consumptiegoederen en halfgeleiders tot farmaceutische en financiële producten.

Luxegoederen

Luxegoederen zijn verrassend veerkrachtig gebleken in crisissituaties: in de afgelopen 20 jaar hebben ze slechts zes keer een inzinking gekend. Sterke merken die moeilijk te kopiëren zijn, kunnen hun prijzen verhogen en deze doorberekenen aan hun klanten. Bovendien zal de doorsnee consument van luxegoederen waarschijnlijk niet direct zwaar worden getroffen door hogere voedsel- en energieprijzen - die maken immers maar een klein deel uit van zijn uitgaven.

Estée Lauder is een van de grootste producenten van schoonheidsproducten ter wereld. Dankzij haar brede portefeuille van hoogwaardige luxemerken, haar gediversifieerde distributiestrategie en haar schaalgrootte op marketinggebied kan de onderneming haar marktaandeel vergroten op een aantrekkelijke wereldmarkt. Hoewel de vraag op korte termijn onder druk stond door minder winkel- en vliegverkeer, is er, zodra het stof is gaan liggen, ruimte voor margeverruiming - met name door nieuwe lijnen te lanceren tegen hogere prijzen, waarvoor consumenten bereid zouden zijn te betalen.

Drank

Beleggers houden ook van leidende merken in de drankensector. De sector wordt over het algemeen gedomineerd door een paar spelers met een sterke merkbekendheid. Coca Cola bijvoorbeeld blijft profiteren van de heropeningsdynamiek en prijsverhogingen. In het huidige klimaat is Coca Cola een van de meer defensieve aandeel wegens zijn hoge brutomargestructuur en lagere inflatieblootstelling.

Reizen

Naarmate de heropening verder gaat en de wereld met covid leert te leven, bieden ook sectoren als reizen en luchtvaart aantrekkelijke kansen. Er is in die sectoren sprake van veel inhaalvraag en voldoende ruimte om tegemoet te komen aan prijsbewuste reizigers.

'Pricing power' is de remedie tegen inflatie

Door de groeivertraging, oplopende inflatie en een overvloed aan onzekerheden kan de nabije toekomst voor beleggers ontmoedigend lijken. Consumenten zullen de gevolgen van de stijgende prijzen blijven voelen en de inputkosten zullen voor bedrijven waarschijnlijk hoger blijven dan de markt momenteel heeft ingeprijsd. T. Rowe Price blijft zich richten op bedrijven met 'pricing power', dat wel eens de remedie tegen inflatie kan zijn. Of zoals Warren Buffett zei: "Als je het vermogen hebt om de prijzen te verhogen zonder omzet te verliezen aan een concurrent, heb je een heel goed bedrijf."