Een op de drie Belgische beleggers verwacht hogere spaarrente

Vrijdag 10 juni 2022 - Brussel - Een derde van de beleggers – en merkelijk meer mannen dan vrouwen - verwacht dat de spaarrente de komende 12 maanden zal stijgen, zo blijkt uit de jongste ING-Beleggersbarometer voor mei. Die geeft in mei opnieuw terrein prijs en noteert zo voor de vierde opeenvolgende maand onder zijn neutrale niveau. Bij een stijgende rente worden spaarboekjes aantrekkelijker, maar ook aandelen blijven in trek. Bijna de helft van de beleggers ziet de beurs in de komende maanden echter bijkomend terrein verliezen. Voorts heeft een stijgende rente ook gevolgen voor cryptomunten. Die verliezen namelijk aan populariteit.

Beleggen spaarrente

Het vertrouwen van de Belgische belegger blijft bedrukt. Na een kleine remonte in april valt de ING-beleggersbarometer in mei terug naar 74 punten. Daarmee noteert de barometer al voor de vierde maand op rij onder zijn neutrale niveau van 100 punten. De inschatting van de conjunctuur staat op recessieniveau: 62% zag de economische toestand de voorbije maanden verslechteren, ​ tegen slechts 16% die een verbetering zagen. En voor de komende maanden verwacht liefst 47% van de beleggers nog meer economisch onheil. Amper 20% ziet de conjunctuurevolutie iets rooskleuriger in.

Ook de beursperspectieven zijn weer verslechterd. Terwijl 22% van de beleggers hogere aandelenkoersen in het verschiet stelt, ziet 48% de beurs verder afkalven.

Spaarrentes

33% van de beleggers verwacht hogere spaarrente in komende 12 maanden

De rente op spaarboekjes staat nu al een hele tijd rond het nulpunt. Geen wonder dat meer dan een derde (37%) van de beleggers nu relatief minder geld op een spaarboekje plaatst dan vroeger. Bij 45% van de beleggers die aangaven dat ze de voorbije 12 maanden met hun bankier spraken, ging het over beleggingsoplossingen in tijden van lage rente. De lage rente heeft 28% van de beleggers er alvast toe aangezet om relatief meer in aandelen- of aandelenfondsen te beleggen. Vooral bij de Nederlandstaligen is dat het geval (34%), terwijl bij de Franstaligen slechts 19% dit gedaan heeft. Een vijfde van de beleggers heeft meer in vastgoed belegd, maar dat is dan weer populairder bij de Franstaligen (23%) dan bij de Nederlandstaligen (17%).

Aan deze situatie van nulrente zou echter wel eens een einde kunnen komen. De voorbije maanden gaven steeds meer centrale bankiers aan dat een renteverhoging waarschijnlijk is. 37% van de Belgische beleggers zegt daar iets over te hebben opgevangen, 63% niet. Interessant is dat 45% van de mannelijke beleggers dit nieuws heeft opgepikt, terwijl het bij de vrouwelijke beleggers maar om 28% gaat.

Meer dan een vijfde belegt minder in crypto als rente stijgt

Nu alles er lijkt op te wijzen dat de rente na een jarenlange daling opnieuw in een opwaartse trend zal terechtkomen, kan men zich ook aan veranderend beleggingsgedrag verwachten. Wat de Belgische belegger duidelijk aangeeft, is dat een hogere rente zal aanzetten tot meer sparen. Bij een spaarrente van 1% zou 23% meer sparen dan vandaag, en bij een rente van 3% zou bijna de helft meer sparen. Bij een spaarrente van 3% zou het spaarboekje ook duidelijk aan populariteit winnen, want 38% beweert dat ze dan relatief meer geld op spaarboekjes zouden aanhouden.

<{P> Tabel: Stel dat de rente op spaarboekjes zou stijgen, zou u dan meer of minder beleggen dan nu het geval is in bepaalde activa ?

Beleggen aandelen cryptomunten

Zolang de rente niet teveel stijgt, blijven aandelen of aandelenfondsen nog in trek, terwijl de aantrekkingskracht van vastgoed al wat taant. Obligaties profiteren niet al te veel van een hogere rente-omgeving, want dan verkiest de Belgische belegger eerder een spaarboekje. Ook crypto verliest aan aantrekkingskracht bij hogere rentes.

Over de BeleggersBarometer

​De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.