Drie redenen waarom obligaties weer gewild zijn

Het is een buitengewone tijd voor de obligatiemarkten. Een massale uitverkoop in combinatie met veranderende economische omstandigheden betekent dat er kansen ontstaan op de wereldwijde obligatiemarkten, schrijven specialisten van Schroders.

Er zijn voor Schroders drie belangrijke redenen waarom obligaties op dit moment bijzonder aantrekkelijk zijn:

 • Waarderingen – de rendementsniveaus zijn weer aantrekkelijk en er is een goed rendementspotentieel.
 • Spreiding - obligaties zijn een goede diversificatie, vooral in perioden van economische onzekerheid.
 • Beperkterenteverhogingen - de obligatiemarkten hebben meer renteverhogingen ingeprijsd dan zullen worden doorgevoerd, nu de inflatie piekt en de groei vertraagt.

  Oplopende inflatie

  Sinds begin 2022 hebben obligaties te maken met een combinatie van een hoge inflatie en een koerswijziging van de belangrijkste centrale banken. Eerst waren de centrale banken er nog van overtuigd dat de hoge inflatie van voorbijgaande aard zou zijn. Maar ondertussen voelen zij zich steeds minder op hun gemak bij de aanhoudend hoge geldontwaarding. Daarbij komt de oorlog in Oekraïne en de covid-pandemie in China. Deze factoren wakkeren de inflatoire krachten aan naarmate verstoringen de grondstoffenprijzen opdrijven.

  Stijgende rente

  De centrale banken geven al enige tijd signalen af dat ze hun beleid willen normaliseren. Naarmate de eerste renteverhogingen plaatsvonden, hebben de markten de aanzienlijk hogere rente snel verrekend. Sommige prijzen al een volledige renteverhogingscyclus in, wat volgens Schroders niet realistisch is. Veel van deze renteverhogingen zullen niet gebeuren en naarmate meer beleggers deze mening delen, zal de rente op staatsobligaties dalen.

  Schroders baseert deze visie op een aantal factoren.

  Ten eerste werkt de inflatie van de energie- en voedselprijzen wereldwijd als een belasting voor de consument. Dat komt omdat de loonstijgingen de prijsstijgingen van deze basisproducten niet kunnen bijhouden. Deze druk op de inkomens en de winstmarges van bedrijven leidt tot zwakkere groeivooruitzichten, maar niet noodzakelijk tot een recessie.

  Ten tweede zal de nawerking van een krapper monetair beleid de komende maanden geleidelijk toenemen. Dit zal vooral merkbaar zijn op de huizenmarkten. De centrale banken willen vooral een zachte landing realiseren zonder de activiteit te verstikken. Dit is ongelooflijk moeilijk. Monetair beleid is een bot instrument en de doeltreffendheid ervan loopt achter op de tijd.

  Het vooruitziende karakter van de obligatiemarkten betekent dat de centrale banken hun huidige monetaire beleid niet daadwerkelijk hoeven om te gooien. Het enige wat nodig is, is dat de markt zich meer gaat richten op het zwakkere groeitraject en minder op de inflatie.

  Piekende inflatie kan goed uitpakken voor obligaties

  In principe is inflatie slecht voor obligaties. De obligatiemarkten zijn echter efficiënt gebleken en hebben de hogere inflatie snel verrekend. De obligatiebeleggers worden nu gecompenseerd met hogere rendementen. Mocht de inflatie haar hoogtepunt bereiken, wat volgens Schroders het geval zal zijn, dan zou dat positief zijn voor obligaties.

  In veel economieën ligt de inflatie op een hoog peil. De vraag is echter wat de inflatie nog verder kan opdrijven. Volgens Schroders niet veel. De aanbodschok en de daaruit voortvloeiende hogere grondstoffenprijzen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de huidige prijsdruk. De loonstijging kan weliswaar doorwerken in een hardnekkiger inflatie, maar die houdt geen gelijke tred met de goedereninflatie. Dit zal uiteindelijk leiden tot een lagere totale vraag.

  De aanvankelijke veerkracht van de consumenten tegen hogere prijzen kan te maken hebben met het feit dat zij hun door de pandemie opgebouwde spaarbuffer hebben aangesproken. Dit is slechts een tijdelijke oplossing. Op een gegeven moment zullen de mensen de hand op de knip moeten houden en neemt de vraag van de consument af.

  Maximale angst, maximale kansen

  Het kan ongemakkelijk zijn om tegen de marktconsensus in te gaan, maar door dit te doen, kunnen de beleggers het best mogelijke rendementspotentieel behalen. De markten zijn efficiënt en kunnen zich snel aanpassen. Het verleden heeft aangetoond dat het punt van maximale angst vaak het punt van maximale kansen was.

  De rendementen staan op het aantrekkelijkste niveau sinds jaren. En de inkomsten die obligaties genereren, zouden een buffer moeten bieden als de rendementen hoger worden of de credit spreads verder toenemen. De wereldwijde obligatiemarkten bieden nu een aantrekkelijk all-in rendementspotentieel, namelijk koerswinst plus inkomsten.