PGIM Fixed Income: Europa stevent af op 'perfect storm'

De forward guidance van de Federal Reserve doet op dit moment meer kwaad dan goed. “Het zal nog een kwartaal of twee duren voordat de ernst van de economische neergang goed zichtbaar wordt”, zegt Ellen Gaske, econoom bij PGIM Fixed Income. Ondertussen dreigt voor Europa een 'perfect storm'.

In tijden van laagconjunctuur en ontluikend economisch herstel, kan forward guidance centrale banken helpen hun beleid uit te voeren zonder buitensporige volatiliteit te creëren. Maar op dit punt in de economische cyclus blijkt forward guidance in toenemende mate contraproductief. In plaats daarvan zou voor een lichtvoetige aanpak gekozen moeten worden, met daaraan strikte voorwaarden.

“De Fed geeft grif toe dat niemand echt het juiste niveau van de neutrale rente kent. Na de renteverhoging met 75 basispunten vorige week, is een effectieve fed funds rate van ongeveer 1,6% ongeveer waar het was in 2018 toen de rente in een restrictief gebied begon te komen. Consumenten en bedrijven reageren met enige vertraging op het monetaire beleid, waardoor cruciale economische omwentelingen bijzonder moeilijk te vatten zijn. We hebben al een vertraging gezien in rentegevoelige sectoren, zoals de woningmarkt en de autosector, maar het zal nog een kwartaal of twee duren voordat de ernst van de economische neergang goed zichtbaar wordt. Wij volgen de inhuur van personeel als een real-time indicator van de bedrijvigheid.”

Perfect storm

Ondertussen stijgt in Europa de onzekerheid naar een toppunt doordat zich aan de horizon mogelijk een perfect storm aftekent.

“Beleggers rekenen op een veel krapper dan gerechtvaardigd beleid in zowel het Verenigd Koninkrijk als de eurozone - twee economieën die, in tegenstelling tot de VS, ver onder hun potentieel presteren, waarbij de economische groei van de eerste al vertraagt en die van de tweede nooit veel zal zijn. Bovendien wijzen de lage opslagniveaus van aardgas erop dat Rusland de overhand heeft in de escalerende energiecrisis. Het risico van een plotselinge stopzetting van de Russische energie neemt toe en blijft in de nabije toekomst groot.”