Belgische gezinnen zoeken steeds meer naar alternatieven voor traditionele spaarboekje

En dat is niet langer enkel een mannenzaak, volgens de resultaten van de Schroders Belgian Investor Survey 2022 Liefst 70% van de volwassen Belgische bevolking gebruikt zijn spaarrekening als een beleggingsinstrument. Dat blijkt uit een grote enquête van vermogensbeheerder Schroders bij 1.000 Belgen1. Maar omwille van de lage rente op spaarboekjes, zoeken steeds meer mensen naar alternatieve beleggingen. Bovendien vinden steeds meer vrouwen de weg naar beleggen terwijl dat vroeger toch vooral een mannenzaak was.

Wie vandaag een som geld op zijn spaarrekening heeft, zoekt volop naar alternatieven om zijn spaargeld te laten renderen. Dat komt omdat spaarboekjes momenteel weinig tot niets opleveren.

Toch staat er momenteel heel veel geld op spaarrekeningen. Bij 70% van de volwassen Belgen is het klassieke spaarboekje het beleggingsinstrument bij uitstek, zo blijkt uit het onderzoek van Schroders, een internationale vermogensbeheerder. Daarnaast blijken fondsen voor 54,4% van de ondervraagden een aantrekkelijk alternatief te zijn voor het spaarboekje.

Beleggen in fondsen zit in de lift. Uit het onderzoek blijkt dat 41% ​ van de ondervraagden tussen 18 en 34 jaar aangeeft in fondsen te willen beleggen, wat een pak meer is dan het gemiddelde van de ondervraagden (28%).

Een klein derde van de ondervraagden (28%) belegt al in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, terwijl een minderheid (8%) bedrijfs- of overheidsobligaties aanhoudt.

De enquête van Schroders polste ook via welke weg er vandaag vooral geïnvesteerd wordt in fondsen. De ondervraagden konden meerdere opties aanduiden. Wie belegt doet dat vandaag vooral via de bank (87,8%) en op de beurs, al dan niet ondersteund door derden (38,8%). Ook pensioenfondsen zijn met 38% erg populair.

Steeds meer vrouwen beleggen

Historisch gezien zijn het vooral mannen die de financiën in het gezin regelen. Maar die stelling gaat vandaag niet meer op. Steeds meer vrouwen voelen zich comfortabel bij beleggingen. Zo geeft 28% van de ondervraagde vrouwen aan zeker of waarschijnlijk in de volgende 12 maanden in fondsen te willen beleggen, tegenover 28% van de ondervraagde mannen.

Energietransitie is een populair beleggingsthema

Uit de enquête van Schroders blijkt dat de ondervraagden vooral willen beleggen in bedrijven die zich bezighouden met energietransitie. 33% geeft aan in zulke bedrijven te willen beleggen. De energietransitie is momenteel ook zeer actueel. Denk aan de stijgende benzine-, diesel- en gasprijzen en de zoektocht naar alternatieve energie om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas en Russische olie. Een tweede populair beleggingsthema is de farmaceutische sector (20%). Terwijl 19% aangeeft dat de aard van het bedrijf niet veel uitmaakt, zolang de belegging maar opbrengt.

Grote steden zijn de toekomst, maar er is nog werk aan de winkel

Steeds meer mensen wonen in grote steden. Momenteel woont 4,2 miljard van de wereldbevolking in een grote stad en tegen 2050 zou dat aantal kunnen oplopen tot 6,7 miljard mensen. De inrichting en modernisering van grote steden (o.a. op het vlak van infrastructuur, ICT, klimaateffecten, veiligheid en levenskwaliteit) biedt heel wat interessante kansen voor beleggers. De door Schroders ondervraagde Belgen zijn zich van deze uitdagingen nog niet direct bewust en minder dan 50% beschouwt grote steden als een mogelijk beleggingsthema. Maar toen de onderzoekers wat dieper op het onderwerp ingingen, ging drievierden van de ondervraagden wel akkoord met de stelling dat er een relatieve urgentie is om het beheer van steden aan te pakken en dat de effecten daarvan binnen de 20 jaar zichtbaar moeten zijn. Vooral de Franstalige Belgen bleken gevoelig voor dit thema.

Hoeveel geld willen mensen in fondsen beleggen?

Gemiddeld willen de ondervraagden in de volgende 12 maanden een bedrag van 17.997 euro in fondsen beleggen. Maar het merendeel (18%) zegt minder dan 2.500 euro te willen spenderen. Het gemiddelde te beleggen bedrag ligt best hoog en dat komt omdat 1% van de ondervraagden aangaf meer dan 200.000 euro in fondsen te willen beleggen.