UBS AM: Onderzoek onder centrale bankmanagers legt verdeeldheid over inflatie en obligatiemarkten bloot

UBS Asset Management (UBS AM) publiceert vandaag de resultaten van zijn Reserve Management Seminar Survey 2022, een van de meest gezaghebbende jaarlijkse onderzoeken onder reservemanagers van centrale banken. Voor het onderzoek werd een enquête afgenomen bij meer dan dertig managers wereldwijd.

Hieronder volgen vijf belangrijke hoogtepunten uit de analyse:

Inflatie domineert de agenda

De grootste zorgen van de ondervraagde respondenten zijn de inflatie en een ongecontroleerde stijging van de rente. Vorig jaar maakten centrale bankmanagers zich nog vooral zorgen over de vraag of landen de pandemie onder controle zouden krijgen. Meer dan 80% verwacht dat de Amerikaanse Fed de huidige renteverhogingscyclus in 2023 stopzet. Deelnemers zijn evenredig verdeeld over de vraag of de huidige stijging van de inflatie permanent of tijdelijk is. Hetzelfde geldt voor de vraag of de 40-jarige bullmarkt voor obligaties wel of niet tot een einde is gekomen.

Centrale banken blijven diversifiëren

Ondanks het uitdagende macro-economische klimaat blijven centrale bankmanagers diversifiëren over verschillende assetklassen en regio's. De helft van de reservemanagers ziet passieve aandelen als een serieuze beleggingscategorie – dat is een record sinds het begin van de jaarlijkse enquête. Ook de belangstelling voor niet-liquide beleggingscategorieën blijft toenemen: 24% van de deelnemers overweegt beleggingen in infrastructuur en vastgoed.

Sancties verminderen marginaal nut van valutareserves

60% van de respondenten denkt dat sancties tegen de centrale bank van Rusland enig effect hebben op de manier waarop reserves worden beheerd. De meerderheid verwacht in de toekomst geen soortgelijke sancties tegen andere grotere centrale banken. De Chinese renminbi (RMB) is de valuta die naar verwachting het meest profiteert van de verschuiving naar een meer multipolaire wereld. Ook digitale valuta’s die worden uitgegeven door centrale banken centrale banken (CBDC's) zullen naar verwachting profiteren van een wereld met meerdere machtscentra.

Sterke vraag naar Amerikaanse dollar en renminbi

Vergeleken met voorgaande jaren zijn de allocaties (en verwachte allocaties) van centrale banken naar de Amerikaanse dollar (USD) toegenomen. De belangstelling voor de euro lijkt af te nemen. Ook grondstoffenvaluta's als de Canadese en de Australische dollar stegen netto. De renminbi (RMB) blijft gestaag opklimmen naar de status van reservevaluta: 85% van de respondenten overweegt in deze valuta te beleggen of heeft dat al gedaan. Wat 2021/22 en de verwachte netto-allocatiewijzigingen betreft, komt de RMB bijna op het sterke niveau van de USD. De gemiddelde doelallocatie op lange termijn bedraagt 5,8%, wat volgens het IMF hoger is dan het huidige aandeel van de reserves dat in RMB wordt aangehouden.

Duurzaamheid versnelt

De trend naar duurzaamheid blijft ook onder centrale bankmanagers aan terrein winnen: bijna 40% overweegt duurzaamheid toe te voegen als extra doelstelling voor centrale bankbeheer. De vraag naar groene obligaties blijft groot bij centrale banken.

Context

Deze steekproef werd afgenomen bij de instellingen die relaties hebben met vermogensbeheerders en die om die reden valutareserves actiever beleggen dan kortlopende schulden en cash. UBS Asset Management vindt dat ook deze groep een goede schatting geeft van de bewegingen in de activapool van valutareserves (volgens het IMF momenteel zo’n 12,9 miljard USD) die de mondiale activaprijzen kunnen beïnvloeden.