De op hol geslagen trein - vooruitzichten voor het derde kwartaal

Saxo Bank, de specialist op het gebied van online beurshandel en beleggingen, heeft vandaag zijn vooruitzichten voor de wereldwijde markten in het derde kwartaal van 2022 gepubliceerd. Dit omvat zijn verwachtingen met betrekking tot de aandelen-, valuta-, grondstoffen- en obligatiehandel, net als een reeks centrale macrothema's die van invloed zijn op de portefeuilles van klanten.

“De inflatie zal een op hol geslagen trein blijken te zijn, waarbij de centrale banken alleen maar achter de feiten aan kunnen lopen totdat de inflatiedynamiek uitmondt in een harde recessie.”

Steen Jakobsen, Chief Investment Officer bij Saxo Bank:“Centrale bankiers blijven verkondigen dat een 'normalisatie' tot ongeveer de inflatiedoelstelling van 2 procent mogelijk is binnen een tijdshorizon van 18 maanden. Maar waarom zouden we naar hen luisteren als diezelfde mensen nooit hebben kunnen bevroeden dat de inflatie in zowel Europa als de VS boven de 8 procent zou kunnen uitkomen?”

“Het risico bestaat dat de inflatieverwachtingen snel naar boven worden bijgesteld en inflatoire tweederonde-effecten veroorzaken die de centrale banken ertoe zullen nopen nog meer te verkrappen dan zijzelf of de markten momenteel incalculeren, totdat de op hol geslagen trein onder controle is. Dit zal ons waarschijnlijk in een diepe recessie duwen.”

“Het geeft aanleiding tot de volgende wijziging en reactie van het macro-economische beleid waarnaar we in het derde kwartaal van 2022 zullen moeten uitkijken. Als de politiek de keuze heeft tussen een hogere inflatie en een diepe recessie, zal het antwoord waarschijnlijk zijn dat de centrale banken direct of indirect de opdracht krijgen om de inflatiedoelstelling van 2 procent te verhogen. ​ Dit zou hopelijk betekenen dat er wat minder verkrapping nodig is, maar zou ook inhouden dat een negatieve reële rente, of financiële repressie, een reële geïntegreerde beleidsdoelstelling wordt.

Het is ook een riskante gok dat een hogere beleidsrente leidt tot vernietiging van de vraag op Goudlokje-niveau waardoor de inflatie zal beginnen te dalen, terwijl de vraag voor de meest kwetsbaren wordt gesubsidieerd met steunregelingen voor stroom, verwarming, benzine en voedsel. ​ De gaten in dit beleidsargument zijn dat niets van dit alles de onevenwichtigheden in de economie aanpakt. Of de Fed nu een inflatiedoelstelling van 2 of 3 procent heeft, creëert niet meer goedkope energie.”

“Wat duidelijk is, is dat het politieke systeem de voorkeur zal geven aan de 'zachte optie' voor de inflatie, waarbij financiële repressie om de overheid gefinancierd te houden en de vermindering van de reële waarde van de overheidsschuld door de inflatie de belangrijkste geboden zijn. ​ Dit is precies waarom de inflatie structureel zal blijven stijgen. In het derde kwartaal en daarna zal duidelijker worden dat politieke dominantie in de nieuwe cyclus veel meer gewicht in de schaal legt dan monetaire verkrapping, die altijd achter de feiten aan zal blijven lopen. De grote matiging is dood – lang leve de grote reset.”

Aandelen: materiële activa en winstgevende groei zijn de winnaars

Het V-vormige herstel is deze keer dood. Peter Garnry, Head of Equity Strategy bij Saxo Bank: “Een twaalf jaar durende stierenmarkt, slechts af en toe onderbroken door kortstondige V-vormige oplevingen, heeft een mentaliteit van 'kopen op de bodem' in de hand gewerkt en heeft de risicobereidheid van beleggers versterkt. Beleggers zijn gewoon traag in het bijstellen van hun meningen. We zien geen wezenlijke verandering in het gedrag van particuliere beleggers, wat ook de reden is waarom deze aandelenmarkt meer ruimte heeft om te dalen.”

“Nu de wereld tot het besef komt dat we nog steeds niet zonder diesel en benzine kunnen, zien we een kentering. Voor elk procentpunt dat de energiesector stijgt ten opzichte van de andere sectoren, zullen de prestaties van ESG-fondsen meer onder druk komen te staan. De heropleving van fossiele brandstoffen zou een crisis kunnen veroorzaken voor ESG-fondsen, die te lijden hebben onder een uitstroom wegens slechte prestaties en een gebrek aan blootstelling aan natuurlijke hulpbronnen te midden van het nieuwe inflatietijdperk.”

“Grondstoffen en defensie zijn de enige thema's die in de lift zitten. We verwachten dat deze thema's het goed zullen blijven doen totdat aandelen in de huidige neergang de bodem bereiken. De enige uitzondering op de winst van materiële activa is vastgoed. De lage rente in combinatie met het krappe aanbod in veel stedelijke gebieden in de VS en Europa hebben vastgoed in een positie gebracht waarin het op korte termijn zeer kwetsbaar is voor stijgende rentetarieven.”

Grondstoffen: waarom er gebrek aan investeringslust is bij oliemultinationals

De Bloomberg Commodity Spot Index bereikte in het tweede kwartaal een nieuwe recordhoogte alvorens in een fase van consolidatie te belanden, omdat de bezorgdheid over de wereldwijde groei steeds meer aandacht kreeg. In het derde kwartaal zullen de bereidheid van Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, de vertragende economische groei van China, de kracht en snelheid van de renteverhogingen in de VS en het potentieel voor vraagvernietiging door stijgende prijzen de toon helpen zetten in de tweede helft van 2022.

Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bij Saxo Bank : “We blijven optimistisch over goud, gezien het risico van aanhoudende onrust op de wereldwijde financiële markten nu de overgang naar een omgeving met hogere rentetarieven zijn tol eist van bedrijven en particulieren. We houden vast aan onze voorspelling in het tweede kwartaal dat de prijs van goud en zilver, na een periode van consolidatie in het tweede kwartaal, in de tweede helft van het jaar zal stijgen, waarbij de goudprijs uiteindelijk een nieuwe recordhoogte zal bereiken.”

“Oliemultinationals die worden overspoeld met cash, en investeerders die in het algemeen weinig animo tonen om in exploratie te investeren, zijn er op lange termijn de oorzaak van dat de energiekosten waarschijnlijk nog jarenlang hoog zullen blijven. Naast de uitdagingen van de hoge volatiliteit en de historisch slechte rendementen op beleggingen, houdt de onmiddellijke uitdaging verband met de verwachte vraag.”

“We vermoeden dat de correcties op de energiemarkt in het tweede kwartaal uiteindelijk van korte duur zullen zijn en dat een langdurige periode van hoge prijzen de meest waarschijnlijke uitkomst is. ​ Een korte terugkeer naar de recordhoogte van 2008 valt niet uit te sluiten, maar over het algemeen denken we dat enige zwakte in de vraag na de vraagpiek in de zomer de prijzen binnen een brede bandbreedte van 100 tot 125 USD zou moeten houden.”

Valuta's: waarom kan de Fed de curve nooit bijbenen en wat doet de Amerikaanse dollar dalen?

De stijging van de Amerikaanse dollar is gecorreleerd met de gestage renteherziening door de Fed, die een steeds meer verkrappend beleid voert. De dollar zal waarschijnlijk pas zijn hoogtepunt bereiken en aan een opmerkelijke terugtocht beginnen zodra ofwel de economie in een deflatoire, door de vraag veroorzaakte recessie belandt, ofwel de markt zich realiseert dat de Fed de curve nooit kan bijbenen. Want als hij dat zou doen, zou de stabiliteit van Amerikaanse treasuries daardoor in het gedrang komen.

John Hardy, Head of FX Strategy bij Saxo Bank : “De belangrijkste drijvende kracht achter de sterke Amerikaanse dollar in deze cyclus is zijn status van wereldwijde reservemunt en het simpele feit dat de inflatiedruk in de VS de Fed dwingt om te blijven verkrappen. ​ Dit heeft zijn weerslag op het sentiment en de wereldwijde financiële omstandigheden. ​ Als dat het geval is, zal de terugval van de USD pas worden ingezet zodra de economische realiteit uiteindelijk vastloopt, waardoor een door de vraag veroorzaakte recessie de inflatie voldoende zal terugdringen. ​ Pas dan zal de Amerikaanse dollar ten langen leste overstag gaan na zijn opmerkelijke stijging tot het hoogste niveau in meer dan twintig jaar.”

“De euro zal het moeilijk hebben om weer op te veren als de Chinese vraag naar Europese exportproducten zwak blijft, de oorlog in Oekraïne voortduurt en de VS de mondiale liquiditeit verder aan banden legt. Het Britse pond zit in hetzelfde schuitje en het blijft moeilijk om zich een opwaarts scenario voor die munt voor te stellen, gezien de extreme beperkingen aan de aanbodzijde van het land en de enorme externe tekorten die nog worden verergerd door de hoge invoerprijzen voor energie. De Bank of England blijft in ieder geval stoere taal spreken en kan de rente gemakkelijker verhogen dan de ECB. Wat de GBP/USD-koers betreft, valt het zeer lage niveau van 1,21 op nadat deze wisselkoers in juni onder druk had gestaan.”

“De CNH zou wel eens de belangrijkste in de gaten te houden valuta kunnen blijken. In die zin dat ze een aanzienlijke potentiële nieuwe bron van marktvolatiliteit is mocht China dit kwartaal of het volgende kwartaal iets ondernemen om de CNH te verzwakken – mogelijk ook om een einde te helpen maken aan de sterkte van de Amerikaanse dollar.”

Macro: op weg naar een herhaling van de eurozonecrisis?

Dat het lang geduurd heeft om tot het inzicht te komen dat de inflatie niet zo van voorbijgaande aard is als aanvankelijk gedacht, heeft de eurozone in een slechtere positie gebracht dan de VS of China. ​ Verwacht dat in het derde kwartaal veel noodmaatregelen om de inflatie aan te pakken permanent zullen worden en dat de volatiliteit op de obligatiemarkten zal aanhouden naarmate de economische situatie verslechtert.

Christopher Dembik, Head of Macro Analysis bij Saxo Bank: “De groei zal veel lager uitvallen, vooral in 2023, dan velen hadden verwacht, of er nu technisch gezien sprake is van een recessie of niet. Bovendien bevindt de eurozone zich zeker in een slechtere positie dan de Verenigde Staten of China.”

“De ECB kan niet anders dan de rente verhogen. Hoe meer ze dat doet, hoe meer pijn dat doet en hoe meer staatsobligaties van eurolanden ze zal moeten opkopen. Vanuit een optimistisch oogpunt is een herhaling van de crisis in de eurozone niet alleen maar negatief. De vorige crisis heeft cruciale institutionele hervormingen tot stand helpen brengen die het kader van de eurozone hebben versterkt. Hetzelfde zou opnieuw kunnen gebeuren in geval van een nieuwe crisis. Kan dit eeuwig doorgaan? Op een gegeven moment moeten de zuidelijke landen van de eurozone in staat zijn de markten het hoofd te bieden zonder dat de ECB haar mandaat om hen te redden oprekt. ​ Anders zou de ECB vroeg of laat opgezadeld zitten met de volledige Italiaanse schuld.”