Vanguard: Niets doen is vaak nog het beste

Een traditionele portefeuille bevat zowel aandelen als obligaties om de risico’s te spreiden. Maar in volatiele tijden verliest die strategie aan populariteit onder beleggers. Zij proberen dan te profiteren van markttrends of economische omstandigheden door tactisch en actief beleggingen aan te passen. Maar op die manier kunnen beleggers het alleen maar erger maken voor zichzelf, stelt vermogensbeheerder Vanguard in het artikel Strategic asset allocation: A timeless solution.

Om tactisch beleggen te laten slagen, moet je als belegger diverse zaken juist hebben ingeschat. Het gaat daarbij om:

-Het identificeren van een betrouwbare indicator voor het toekomstige marktrendement op korte termijn.
-Het juiste tijdstip bepalen van het uitstappen uit een beleggingsklasse of markt, tot op de dag nauwkeurig.
-Op het juiste moment weer in weten te stappen in een beleggingsklasse of een markt, tot op de dag nauwkeurig.
-Weten hoe groot de omvang van de belegging moet zijn en hoe deze te financieren.
-De transactie uitvoeren tegen kosten (transactiekosten, spreads en belastingen) die lager zijn dan het verwachte voordeel.

Beleggers moeten niet alleen op de vijf bovenstaande punten een correcte inschatting maken, ze moeten dit succes ook kunnen herhalen om een impact te hebben. Maar dan nog blijft de positieve impact waarschijnlijk marginaal.

Onderstaande grafiek toont namelijk de beperkte winst als beleggers 100% van de tijd met succes zouden anticiperen op economische verrassingen: over een periode van meer dan 25 jaar is hun rendement op jaarbasis slechts 0,2 procentpunt hoger dan van een traditionele portefeuille met 60% Amerikaanse aandelen en 40% Amerikaanse obligaties. De grafiek maakt gebruik van de historische marktprestaties voor een Amerikaanse portefeuille, maar Vanguard meent dat de bevindingen ook relevant zijn voor Europese beleggers.

Growth of $1,000 based on how successful investors were in anticipating economic surprises

Beleggen bewegingen

Een belegger die het de helft van de tijd bij het rechte eind had - het equivalent van het opgooien van een muntje of willekeurig toeval - zou minder goed gepresteerd hebben dan de basisportefeuille. Een belegger die 75% van de tijd gelijk had, zou een eindsaldo hebben dat slechts $ 252 hoger is dan dat van de basisportefeuille.

Precieze timing is bijna onmogelijk

Van 1928 tot 2021 waren er meer dan 23.300 handelsdagen op de Amerikaanse aandelenmarkt. Daarvan waren de 30 beste handelsdagen goed voor bijna de helft van het marktrendement. Op het verkeerde moment uit de markt stappen is dus duur. En veel van die beste handelsdagen vielen samen met de slechtste dagen in de markt, waardoor precieze timing bijna onmogelijk is.

Nog meer bewijs nodig voor hoe moeilijk tactische asset allocatie is? De onderstaande grafiek toont de rendementsverdeling over verschillende perioden voor tactische assetallocatiefondsen versus strategische assetallocatiefondsen (respectievelijk fondsen in de Morningstar-categorieën US Flexible Allocation Funds en Target Risk Funds). Tactische beleggers behaalden een lager mediaanrendement en een grotere spreiding van de uitkomsten (in wezen meer risico) dan hun tegenhangers met strategische allocaties.

Rendementen beleggen

Lage beurskoersen hebben ook positief aspect

Hoewel de daling in zowel aandelen als obligaties dit jaar pijnlijk is geweest voor beleggers, is er ook een positieve kant. Lagere marktwaarderingen betekenen dat de verwachte toekomstige rendementen hoger zijn. Voor degenen die zich nog in de opbouwfase van hun beleggingsleven bevinden, is dit een bonus, aangezien zij effecten kopen tegen een lagere prijs.

Strategisch beleggen heeft niet voor niets standgehouden

Het concept en de praktijk van de evenwichtige portefeuille gaan terug tot de jaren 1920. Strategisch beleggen heeft talloze bearmarkten overleefd. Voor beleggers met een gediversifieerde, evenwichtige portefeuille die past bij hun doelstellingen, tijdshorizon en risicotolerantie, kan niets doen nog de beste actie zijn.