PGIM Fixed Income: Kansen in high yield ondanks inflatie- en recessiegevaar

Obligatiebelegger PGIM Fixed Income ziet mogelijkheden voor de rest van het jaar voor een verdere verruiming van de spreads en denkt dat er op middellange termijn binnen high yield-obligaties voldoende mogelijkheden zijn om waarde te creëren. “Bij aanhoudende volatiliteit zal actief beheer en accurate selectie worden beloond.”

Wel is PGIM Fixed Income, ondanks de sterke fundamentals en de lage wanbetalingsratio's van uitgevers van Amerikaanse high yield-obligaties, voorzichtiger geworden als het gaat om deze beleggingscategorie. De toegenomen geopolitieke, inflatie- en recessierisico’s liggen hieraan ten grondslag. “Het risico van een blokkade van Russisch gas richting de winter is weliswaar nog steeds laag, maar wordt volgens ons onvoldoende meegenomen in de huidige spreadniveaus. Bovendien zijn de spreads momenteel slechts iets ruimer dan het lange termijngemiddelde na de financiële crisis. De markten houden wat ons betreft onvoldoende rekening met de kans op stagflatie of recessie.”

De meeste emittenten zullen op korte termijn bestand zijn tegen de gevolgen van hogere rentes, tragere groei en inflatie. “Grotendeels doordat er in 2020 en 2021 voor een recordbedrag van meer dan USD 1.000 miljard aan herfinancieringen plaats heeft gevonden. Wel verwachten we hogere wanbetalingspercentages van tussen de 3% en 7% in de komende twee jaar, als de economie ons basisscenario van een ondiepe recessie als gevolg van agressieve renteverhogingen en aanhoudende inflatie volgt.”

Toch verwacht PGIM Fixed Income niet dat het aantal wanbetalingen zo groot zal zijn als tijdens vorige recessies, dankzij de gunstige posities van de meeste bedrijven, met een beheersbare schuldenlast, gunstige looptijdprofielen en sterke kasstromen. “Als de inflatie sneller daalt dan verwacht of de Fed een zachte landing van de economie inluidt, is er veel ruimte op de markt, gezien de meer dan gemiddelde spreads en de aanzienlijke prijskortingen. Wij denken dat de markt relatief dicht tegen de reële waarde handelt en dat slechts een bescheiden verruiming van de spreads nodig is om het risico en de beloning in evenwicht te brengen.”