Risicomanagement voor particuliere beleggers

Particuliere beleggers hebben vaak een geconcentreerde aandelenportefeuille, wat leidt tot een zeer hoog risico. Door een portefeuille van 5 aandelen 50/50 te combineren met een ETF die de bredere aandelenmarkt volgt, wordt het risico aanzienlijk verlaagd zonder dat dit ten koste gaat van het verwachte langetermijnrendement. Als een belegger bereid is de rendementsverwachtingen wat te verlagen, kan de ETF die de aandelenmarkt volgt, vervangen worden door een activaspreiding waardoor het risico nog verder afneemt.

De typische kleine belegger heeft een beperkt kapitaal en eindigt daarom vaak met portefeuilles die slechts 3 tot 5 aandelen bevatten. ​ Een portefeuille van 5 aandelen is een loterij lot met een extreem variabele uitkomst. De meeste kleine beleggers kunnen hun risicogewogen rendement drastisch verbeteren door een ETF toe te voegen die de totale aandelenmarkt volgt zonder dat dit ten koste gaat van het verwachte rendement.

Als een belegger bereid is zijn verwachtingen voor het langetermijnrendement te verlagen, kan de aandelen-ETF vervangen worden door een ETF die belegt in een evenwichtig mandje van veel verschillende activaklassen, waaronder overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en verschillende soorten aandelen. Vergeleken met de andere oplossing is de verwachte spreiding van de maximale neerwaartse risico's bij een combinatie van 5 aandelen met een ETF die meerdere activaklassen volgt, beter. Het voor risico gecorrigeerde rendement is nu 43% beter dan dat van de eenvoudige portefeuille met 5 aandelen.

Aangezien aandelen in juli en tot dusver ook in augustus zijn opgeveerd, hebben kleine beleggers een unieke kans om hun portefeuilles te versterken voor het geval de aandelenmarkten nog een terugval krijgen. Wij denken nog steeds dat de inflatie opwaarts zal blijven verrassen en dat de financiële voorwaarden verder zullen worden aangescherpt, waardoor aandelen tegenwind zullen krijgen. Tegelijkertijd versnelt de deglobalisering, wat een extra onvoorspelbare bron van risico's vormt.

Verwachtingen dienen bijgesteld vanwege inflatie

Deze klassieke benadering om het aandelenrisico te beperken geldt voor normale omstandigheden. Maar als we in de problemen komen met een langdurige inflatieperiode zoals in de jaren zeventig of een deflatie van de waardering van technologie en gezondheidszorgaandelen, dan kunnen we te maken krijgen met een langdurige periode van negatieve reële rendementen. In de geschiedenis van de Amerikaanse aandelenmarkten sinds 1969 waren er twee perioden waarin het 13 en 14 jaar duurde om in reële termen terug te keren naar een nieuw hoogtepunt.

Het algemene thema van onze laatste kwartaalvooruitzichten ging over de tastbare wereld. We denken dat tastbare activa hoger geprijsd zullen blijven ten opzichte van immateriële activa. Als we gelijk krijgen, moeten beleggers grondstoffen overwegen om het risico van inflatie voor het reële vermogen te compenseren.