Vertrouwen beleggers weer in de lift

Nederlandse Saxo Bank-beleggers hebben weer wat meer vertrouwen gekregen in de ontwikkelingen op de beurzen. Dat blijkt uit de nieuwe Saxo Market Sentiment van augustus. Beleggende klanten van Saxo Bank worden hierbij uitgenodigd hun oordeel over het beursklimaat te geven. Shell is nu veruit het meeste populaire aandeel onder Nederlandse Saxo Bank-beleggers en passeert daarmee ASML.

Saxo Bank-beleggers beoordelen het huidige beursklimaat deze maand met een +0,49% (op een schaal tussen -15 en +15). Vorige maand lag dit nog -1,38%. In juni werd het vertrouwen gepeild op +0,17.

Het vertrouwen in de ontwikkeling van de AEX en de S&P 500 is ook weer positief geworden. Beide indices mogen rekenen op een positief vertrouwen van respectievelijk +0.28% en +0.57%.

Aandelenindices

Vorige maand voorspelde 18,3% dat de daling van de AEX op -5% zou uitkomen. Dat is nu afgenomen naar 10,1%. Een grotere groep verwacht een stijging van 5%: 13,4%. Bij de S&P 500 voorziet nu 9% een daling van -5%, tegenover 12% in juli. 12% is juist positief gestemd en mikt op een groei van 5% voor de brede Amerikaanse index.

Grote groep verwacht forse inflatie

De groep beleggers die denkt dat inflatie uitkomt tussen de 7.5 en 10%, is gestegen van 36% naar 47%. 30% van de beleggers verwacht dat het inflatiecijfer in Q3 gemiddeld uitkomt tussen de 5 en 7,5%. Veel minder dan juli, toen ongeveer de helft van de respondenten dit verwachtte.

Slecht een klein percentage beleggers (3%) meent dat de inflatie boven de 10 of zelfs boven 12.5% stijgt. Nog slechts 4% van de respondenten (vorige maand 10%) denkt dat het inflatiecijfer onder de 5% blijft.

Beleggers houden vast hun benadering

74,8% gaat de komende weken niet aan hun benadering tornen. Dat is een iets grotere groep dan in juli (70%). Een vijfde (18,9%) verkiest een kalmere aanpak en een kleine groep van 6,3% zegt meer risico te willen nemen. Dat laatste cijfer lag in juli nog op 10%.

Een groot aantal respondenten (39%) ziet de huidige volatiliteit op de financiële markten als een ‘kans’. 13% beschouwt dit juist als een dreiging. 48% vindt de volatiliteit zowel een kans als een dreiging. Deze cijfers verschillen nauwelijks van de voorgaande maand.

Aandelen blijven de populairste instrumenten. Het percentage beleggers dat daarin belegt is wel licht afgenomen van 88,9% naar 85,8%. ETF’s zijn ook minder populair geworden. Dit beleggingsinstrument ging van 40,7% naar 32,7%. Opties (28,4%) zijn opgerukt naar plek drie, ten koste van mutual funds (20,3%).

Energie blijft populairste sector

De energiesector (44,8%) is voor de vierde maand op rij de populairste sector om in te investeren. Informatietechnologie (41,8%) en grondstoffen (30,8%) blijven op plek twee en drie.

Sectorbeleggen

Europa is nog steeds de meest favoriete regio om te investeren. Bijna zes op de tien beleggers (58,8%) wijst Europa aan als voorkeursregio. Een lichte stijging ten opzichte van juli. Het vertrouwen in Noord-Amerika (33,7%) is daarentegen licht afgenomen.

Nog steeds verwacht een grote groep beleggers (34,7%) dat de dollar nog meer aan kracht zal winnen ten opzichte van de euro. Maar vorige maand was dat nog bijna de helft: 49,4%. Intussen is ook pariteit tussen de twee valuta bereikt en is de dollar zelfs iets meer waard. Meer respondenten (39,6%) menen dat de huidige wisselkoers voorlopig blijft bestaan en bijna op de vijf (17,9%) voorziet een sterkere euro.

Shell passeert ASML

Shell (22%) is het meest populaire aandeel, terwijl dat in juli nog ASML was. De chipmachinefabrikant (19%) staat nu op de tweede plaats, gevolgd door ING en ASMI (allebei 9%). ABN Amro is het meest populaire Midkap-aandeel. Vorige maand was dat nog Alfen. Just Eat Takeaway (28%) is net als vorige maand het meest populaire AEX-aandeel om te verkopen, wederom gevolgd door Philips (11%). Air France-KLM scoort opnieuw bij de Midkap-aandelen het hoogst. Weinig veranderingen op dit vlak dus, hoewel het percentage beleggers dat van de Frans-Nederlandse combinatie af wil nu slechts 25% is terwijl dat in juli nog op 33% lag. De volgende Saxo Market Survey verschijnt in september 2022.

Over Saxo Market Sentiment

Saxo Bank peilt maandelijks het beleggerssentiment onder een ad random geselecteerde groep van haar zelfbeleggende klanten. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleggen indices