Grootste renteverhoging van de ECB in de geschiedenis: zal dit genoeg zijn om de inflatie te beteugelen?

Door Wolfgang Bauer, fondsmanager in het Public Fixed Income Team van M&G

Wolfgang bauer
Wolfgang Bauer
Met haar geloofwaardigheid als hoeder van de prijsstabiliteit in Europa op het spel heeft de ECB vandaag gekozen voor de grootste renteverhoging uit haar geschiedenis. Het valt echter te betwijfelen of het vervroegen van het normalisatieproces door de stap van 0,75% van vandaag een tastbaar effect zal hebben op de inflatie in de komende maanden. De stijgende energie- en andere grondstoffenprijzen werken door in de kerninflatie omdat de bedrijven door de hogere inputprijzen gedwongen zijn de pijn - althans gedeeltelijk - aan hun klanten door te berekenen.

Deze door de kosten veroorzaakte inflatie, die voor een groot deel het gevolg is van aanbodschokken, is zeer moeilijk te bestrijden met monetaire beleidsinstrumenten. Kortom, zelfs de meest ambitieuze renteverhoging door de ECB zal Nord Stream 1 niet opnieuw geopend worden. Een prijsplafond voor energie, zoals dat momenteel in het VK wordt besproken, zou onder deze zeer bijzondere omstandigheden wellicht een doeltreffender beleidsinstrument zijn.