Een korte blik op de kapitaalmarkten: Europese obligatiespreads: Staatsobligaties boven bedrijfsobligaties - Principal Global Investor

Ondanks een ernstige inflatie-, energie- en ruilvoetcrisis in de eurozone moet de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verhogen. Dit stelt de kapitaalmarkten voor risico's op het gebied van spreads op staats- en bedrijfsobligaties, alsook voor mogelijke fragmentatierisico's naarmate de overheidsspreads binnen Europa toenemen. Obligatiebeleggers die het kredietrisico willen beperken, moeten rekening houden met de beleidssteun voor Europese staatsobligaties en tegelijkertijd op hun hoede blijven voor hoogrentende bedrijfsobligaties.

Het beleggerssentiment voor Europese risicovolle activa is ondubbelzinnig negatief, met afgewaardeerde aandelen, de Duitse ruilvoet die tot een dieptepunt in 30 jaar is gedaald en aardgasprijzen die het equivalent van $575/bbl ruwe olie overschrijden.

Nu de ECB in augustus de rente heeft verhoogd en onlangs de grootste renteverhoging sinds haar oprichting heeft doorgevoerd, zijn de spreads op bedrijfsobligaties weer groter geworden. De spreads tussen staatsobligaties van kern- en perifere landen zijn ook groter geworden, maar minder sterk als gevolg van proactieve maatregelen van de ECB.

De ECB is namelijk alert voor de systeemrisico's die voortvloeien uit de toename van de spreads op staatsobligaties[1] aangezien dit zogenaamde "fragmentatierisico's" met zich meebrengt en de doorwerking van het ECB-beleid zou kunnen verstoren. Bijgevolg heeft de centrale bank actief gebruik gemaakt van haar Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)-middelen om die toename binnen de perken te houden. In juli verlaagde de ECB haar posities in staatsobligaties van kernlanden met bijna 19 miljard euro en verlegde zij het merendeel naar staatsobligaties van perifere landen. Op die manier heeft de ECB de rente op staatsobligaties van de kernlanden laten stijgen, maar de stijging van de rente op staatsobligaties van de perifere landen beperkt.

De terughoudendheid van beleggers ten aanzien van Europese obligaties is vooralsnog gerechtvaardigd omdat de geopolitiek rond Oekraïne, het risico van een koude winter en de komende Italiaanse verkiezingen nog onzekerheden inhouden. De veiligheid van de steun van de centrale bank in sommige staatsobligaties is echter interessant voor beleggers die het kredietrisico willen beperken aangezien het onwaarschijnlijk is dat bedrijfsobligaties soortgelijke steun zullen ontvangen van een historisch terughoudende monetaire autoriteit.