In het hart van de markten: "Naar een opleving in de tweede helft van oktober”

Na een bijzonder moeilijke septembermaand zijn de verwachtingen van de brokers nu bijzonder negatief. De specialisten van La Financière de l'Echiquier menen echter dat we niet meer ver van het dieptepunt van de financiële markten verwijderd zijn.

Pierre Puybasset (woordvoerder van het beheer van La Financière de l'Echiquier) en David Kruk (hoofd van de trading desk van La Financière de l'Echiquier) hebben tijdens hun maandelijkse bijeenkomst 'in het hart van de markten' de vele gebeurtenissen van september de revue laten passeren, en zij hebben ook enkele aanwijzingen gegeven over hoe men zich kan positioneren voor de komende weken.

Rode septembermaand

"September was een moeilijke maand, waarin de markten met 8% daalden nadat ze halverwege de maand nog vlak waren", aldus David Kruk. "De Amerikaanse consumentenprijsindex was opnieuw een teleurstelling en bevestigde dat de inflatie nog niet onder controle is, terwijl de Fed aankondigde dat ze haar beleid van renteverhogingen en afnemende groeiverwachtingen doorzette.”

Bovendien blijven de verwachtingen van de Amerikaanse centrale bank voor de inflatie in 2024 boven de 2%, waardoor de Amerikaanse 10-jarige rente snel tot boven de 4% is gestegen. Daarom wijst hij erop dat beleggers nu een alternatief hebben voor aandelenbeleggingen. "Zolang de rente zich op dit niveau bevindt, zal het verse geld niet per se naar aandelen vloeien. Dit klimaat is ook gunstig voor de dollar ten opzichte van alle andere valuta, waarbij de Amerikaanse munt grotendeels overgewaardeerd blijft.

Recessieklimaat

Daarnaast waren ook de winstprognoses negatief, met bijvoorbeeld winstwaarschuwingen voor Amerikaanse chemieconcerns en Fedex. "Ten slotte bleef de geopolitieke uitdagend moeilijk, met de Italiaanse verkiezingen en nieuwe ontwikkelingen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. We hadden een lastige maand verwacht, aangezien de beursindexen in september de afgelopen tien jaar zijn gecorrigeerd, en dat gebeurde ook. Ten slotte wordt de verwachting van een harde recessie nu ingeprijsd.

Bovendien is de daling van de olie- en aardgasprijs goed nieuws voor de inflatieverwachtingen in de komende maanden. "Ondanks het slechte nieuws hebben we weinig volatiliteit in aandelen gezien, een teken dat beleggers de handdoek nog niet in de ring hebben gegooid.” Pierre Puybasset herinnert er ook aan dat aandelen in een inflatoire context de favoriete belegging blijven.

Brokers pessimistisch

Voor de komende maanden blijven Amerikaanse brokers overwegend negatief. Stijgende obligatierentes zullen immers leiden tot lagere multiples die op de aandelenmarkten worden betaald, met een voortdurende neerwaartse aanpassing van de waarderingen. "Zij maken zich met name zorgen over de Amerikaanse exporteurs als gevolg van de stijgende dollar.

"Goldman Sachs, bijvoorbeeld, heeft de winstverwachtingen voor Europese bedrijven sterk verlaagd," zegt David Kruk, en verwacht nu dat de resultaten volgend jaar met 10% zullen dalen, wat zou wijzen op een verdere daling van 7% van de Europese indexen in de komende drie maanden.

Pierre Puybasset merkt echter op dat Amerikaanse brokers al verschillende kwartalen pessimistisch waren, met resultaten die uiteindelijk beter waren dan verwacht. "Deze goede cijfers trokken in juli een beursrally in gang.”

Maximaal pessimisme

Wat het fondsbeheer betreft, wijst hij erop dat de LFDE-fondsen eerder defensief gepositioneerd zijn, omdat de beheerders denken dat bedrijven het de komende kwartalen moeilijker zullen hebben om hun prijzen te verhogen. Pierre Puybasset wijst ook op de goede prestaties van een CTA-fonds zoals Echiquier QME1, dat vaak goed heeft gepresteerd in moeilijkere markten, met een huidige shortpositionering op de aandelenmarkten en een longpositionering op de dollar.

David Kruk meent dat het ergste waarschijnlijk al voorbij is op de financiële markten, zowel wat de beursindexen als de obligatierentes betreft. "De meeste mensen zijn nu een beetje te pessimistisch, wat vaak een goed moment is om meer posities in aandelen te nemen. Amerikaanse particulieren zijn nog steeds gezond, wat volgens mij een volledige marktinstorting tot het einde van het jaar uitsluit. Hij wijst er ook op dat Amerikaanse bedrijven vanaf medio oktober opnieuw eigen aandelen gaan inkopen.

Let op de resultaten

De resultaten van de bedrijven en de boodschappen van het management zullen echt bepalend worden voor de trend in de komende weken. "Tussen nu en half oktober zullen de markten naar verwachting relatief stabiel blijven, voordat de kwartaalcijfers wat meer duidelijkheid geven. Ik sluit een positieve verrassing niet uit bij bedrijven, waardoor we vanaf de tweede helft van oktober een herstelbeweging kunnen zien.”

1 Het fonds belegt hoofdzakelijk in door de beheermaatschappij geselecteerde financiële instrumenten. Deze instrumenten zullen onderhevig zijn aan marktveranderingen en -onzekerheden. Het is vooral blootgesteld aan het risico van kapitaalverlies, het aandelenrisico en het risico van beleggingen in small- en mid-cap aandelen.