MFS: Ongeduld Fed zal markt en economie hard raken

Hieronder vindt u een commentaar van Erik Weisman, hoofdeconoom bij de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS, op de ontwikkelingen binnen de Amerikaanse economie.

“Zolang de Amerikaanse arbeidsmarkt te sterk is, de inflatie te hoog blijft en de markten niet in paniek raken, kan de Fed naar hartenlust extreem havikachtig zijn en blijven verkrappen. De Fed heeft de markt er zelfs van geprobeerd te overtuigen dat – in tegenstelling tot eerdere cycli – de rente dit keer niet wordt verlaagd als de beleidsrente zijn hoogtepunt heeft bereikt. Maar wat gebeurt er als de inflatie aanhoudt terwijl de economie in een recessie belandt en de economie verzwakt? Zal de Fed zwichten of houdt Powell voet bij stuk, vastberaden om de inflatie te verslaan?”

“Natuurlijk kan de Amerikaanse economie veerkrachtig blijven ondanks de verkrapping van de Fed, omdat bedrijven met man en macht arbeidskrachten aan zich proberen te binden en huishoudens nog spaargeld hebben. Maar ondermijnt dit niet precies wat de Fed probeert te doen? Als er niks verandert op de arbeidsmarkt of in het koopgedrag, zal de loon- en consumenteninflatie alleen maar stijgen. Tijdens eerdere cycli is gebleken dat de Fed de vraag fors moet inperken en een recessie nodig is om de inflatie te beteugelen. De vraag is dan ook niet of er een recessie komt, maar wanneer.”

“De Fed is ongeduldig en wil dat de arbeidsmarkt een pas op de plaats maakt en dat de inflatie daalt, maar de economische omstandigheden zijn nog niet zo dat dit heel snel zal gebeuren. Het probleem is echter dat de effecten van renteverhogingen altijd even op zich laten wachten. Blijft de Fed zo ongeduldig en worden de teugels nog strakker aangetrokken, dan zal zowel de economie als de markt de komende kwartalen een enorme klap krijgen.”