Columbia Threadneedle: Sombere vooruitzichten bedrijfsresultaten VS

De resultaten over het derde kwartaal van de Amerikaanse multinationals beginnen deze week echt binnen te komen en zullen over het algemeen best goed zijn. Maar analisten kijken over het algemeen verder dan de kwartaalwinst en ook naar de vooruitzichten op langere termijn. “En die zijn zorgelijk”, zegt hoofdeconoom Steven Bell van Columbia Threadneedle. “De marges zullen fors dalen’, aldus Bell in zijn wekelijke commentaar ‘Are US corporate earnings set to tumble?’.

Het seizoen van bedrijfsresultaten komt op stoom. Vrijdag is een grote dag met cijfers van onder andere JP Morgan, Citi en Morgan Stanley. Wat zijn hun plannen voor de voorzieningen voor slechte leningen en hoe varen ze door de verkrapping van centrale banken? Ook Pepsico, Domino’s Pizza, TSMC en Delta komen met resultaten. “Het zou mij niet verbazen als de kwartaalresultaten goed blijken, maar dat neemt niet weg dat de vooruitzichten zorgelijk zijn en de marges van bedrijven het komende jaar fors dalen”, zegt Bell.

Volgens de econoom komt het vooral door de hoge inflatie en de agressieve pogingen van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, om die te doen dalen door de economie af te remmen. Ook waren de investeringen in de VS recentelijk heel hoog. En alhoewel dit volgens Bell goed is voor de gezondheid van de Amerikaanse economie op de lange termijn, drukt de daarmee gepaard gaande toename van het aanbod de marges. “Bovendien is de arbeidsmarkt krap en dat betekent dat werknemers hogere lonen kunnen eisen. De sterke dollar en de economische problemen in het buitenland zullen de winsten ook aantasten.”

Bell denkt dat aandelen het tegen deze achtergrond moeilijk krijgen. “De vooruitzichten zijn ook weer niet rampzalig; de markten zijn immers al flink gedaald. Beleggers zijn pessimistisch, maar er zijn goede redenen om te verwachten dat de komende recessie in de VS van korte duur zal zijn. Als mijn veronderstelling klopt, komt er dus een geweldige koopkans.” Vooralsnog blijven de vooruitzichten voor de komende maanden zwak, stelt de econoom.