Koopkans voor Europese aandelen?

Door Aaron Barnfather, Managing Director, Portfolio Manager/Analyst bij Lazard Asset Management

De impact van de energieprijzen duwt Europa in een recessie. De onzekerheid zorgt voor volatiliteit op de aandelenmarkten, maar er is reden om aan te nemen dat dit een koopkans creëert voor Europese aandelen.

Een recessie in Europa lijkt eerder waarschijnlijk. De belangrijkste oorzaak hiervan is de Russische inval in Oekraïne. Gezien Europa's afhankelijkheid van Russisch gas spelen de energieprijzen een belangrijke rol in de inflatie en de groeivooruitzichten. Deze sombere vooruitzichten creëren volatiliteit in Europese aandelen die volgens ons op korte termijn zal aanhouden. Uiteindelijk biedt dit een goede koopkans voor beleggers in afwachting van een vermoedelijk herstel en een terugkeer naar stabiliteit.

Gesynchroniseerde economische cycli lopen nu uiteen

De gascrisis treft de Europese economie onevenredig hard in vergelijking met andere wereldeconomieën. De energiecomponent draagt 3,7 procentpunt bij aan de inflatie in de eurozone, tegen 1,8 procentpunt in de VS. Verwacht wordt dat de energieprijzen de inflatie in de eurozone onevenredig zullen blijven beïnvloeden in vergelijking met de Verenigde Staten.

De stijgende inflatie is een probleem in de Verenigde Staten. Maar daar wordt ze meer aangewakkerd door de aanhoudende dynamiek van de vraag en een grote budgettaire stimulans. Die stimulans deed het beschikbare inkomen, de goederenuitgaven en de inflatie van de huisvesting en de lonen stijgen. In deze context zal de Amerikaanse economie op korte termijn waarschijnlijk overeind blijven, terwijl de Europese economie afstevent op een recessie. Dit vormt een keerpunt en een mogelijke desynchronisatie van economische trajecten die sinds de wereldwijde financiële crisis grotendeels gelijkliepen. Deze verwachte divergentie begint door te werken op de aandelenmarkten. Tot nu toe is de MSCI Europe Index op jaarbasis met -22,2% gedaald tegenover -17,8% voor de S&P 500 index, en de beleggers hebben hun verwachtingen voor de Europese winsten verlaagd. Hoewel de volatiliteit en het negatieve sentiment op korte termijn kunnen aanhouden, zal dit volgens ons een aantrekkelijke beleggingsasymmetrie opleveren voor toekomstgerichte beleggers.

Wat met Europa na deze crisis?

Er is reden om aan te nemen dat de Europese recessie niet zo ernstig zal zijn als het beleggerssentiment doet vermoeden. De schok aan de aanbodzijde van de energiemarkten is de belangrijkste oorzaak van de huidige neergang. Vóór de oorlog in Oekraïne vertoonde de Europese economie betere basisparameters. De werkgelegenheid was robuust, de investeringen namen toe en de schuldenlast van het bedrijfsleven was onder controle. Na COVID-19 had Europa een omvangrijk en gecoördineerd plan voor begrotingsuitgaven opgesteld om het herstel te ondersteunen. Nu krijgen ook effectieve beleidsreacties op de energiecrisis vorm en zou de Europese economie, na een moeilijke winter, in staat moeten zijn zich te herpakken en in 2023 aan een herstel te beginnen.

Duitsland ligt momenteel op schema voor zijn doelstelling om 90% van de wintervraag naar gas op te slaan. Ook de plannen voor de ingebruikneming van drijvende terminals voor vloeibaar aardgas werden versneld. De terminals kunnen ongeveer 8% van de jaarlijkse Duitse vraag dekken en zullen naar verwachting later dit jaar operationeel worden. Bij een vertraging zal waarschijnlijk ook een stuk vraagvernietiging optreden. Hierdoor zullen de prijzen en de energie-inflatie mettertijd worden gestabiliseerd, waardoor de Europese economie een steviger basis krijgt.

Gerichte begrotingsmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid en specifieke sectorale initiatieven kunnen een belangrijke rol spelen bij het handhaven van de economische basis van waaruit de economie zich kan herstellen. In grote Europese economieën, zoals Duitsland en Frankrijk, worden belangrijke beleidsmaatregelen genomen die de consument ademruimte bieden door de energieprijsschokken op korte termijn te beperken. Ook het investeringsprogramma Next Generation EU, dat leningen en subsidies verstrekt om de EU-economie te moderniseren, zou de economische groei in de regio moeten ondersteunen. De energiecrisis kan een deel van het werk van de Europese Centrale Bank (ECB) opknappen.

De aanpak van het monetaire beleid geeft een beter beeld van de richting die Europa uitgaat. Vermoedelijk zal het monetaire beleid dovish blijven ten opzichte van dat van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) om een beleidsfout te voorkomen die de groeivooruitzichten op langere termijn belemmert. Bovendien begint de ECB bij het optrekken van de rente van een lager niveau. Volgens ons zal een soepeler monetair beleid bevorderlijk zijn voor het economisch herstel (zowel door vergelijkbaar gunstige financieringsvoorwaarden voor bedrijven die in nieuwe projecten investeren als voor de kredietverlening aan consumenten) en voor Europese aandelen.

De Fed heeft op het meer hardnekkige, vraaggestuurde inflatie- en oververhittingsrisico gereageerd door de rente agressiever te verhogen - een beleidsreactie die naar verwachting zal aanhouden. Het toenemende verschil tussen de monetaire beleidsreacties van de Verenigde Staten en Europa draagt bij tot een desynchronisatie van de economische cycli. Mogelijks komen de Verenigde Staten en andere economieën in een recessie terecht op het ogenblik dat Europa zich begint te herstellen. Mocht dit gebeuren, dan denken wij dat het landschap voor regionale beleggingen er in de volgende cyclus heel anders kan uitzien. Economische oplevingen bieden vaak aantrekkelijke koopkansen voor aandelenbeleggers, maar de geschiedenis leert dat beleggers in Europese aandelen snel moeten reageren om van het herstel te profiteren.

ESG-rugwind blijft waarschijnlijk sterk

De Russische energieschok onderstreept nog maar eens het belang van de zoektocht naar betrouwbare en hernieuwbare energiebronnen. ​ Dit leidt tot meer investeringen in Europese projecten voor hernieuwbare energie, duurzame bouwmaterialen en elektrische voertuigen.

Volgens ons zal de toenemende medewerking aan het "Net Zero Asset Managers" initiatief waarschijnlijk een ruggensteun betekenen voor Europese aandelen. Tot dusver hebben 83 vermogensbeheerders, waaronder Lazard Asset Management, zich aangesloten bij dit belangrijke engagement. Samen zijn ze goed voor een totaal van 16 biljoen dollar aan beheerd vermogen - of 39% van alle beheerd vermogen. Het beheer van dit vermogen moet tegen 2050 in overeenstemming zijn met het bereiken van de net zero doelstelling. Er kunnen nog heel wat vermogensbeheerders bij dit engagement aansluiten en de huidige beheerders kunnen het percentage verhogen van hun beheerd vermogen dat op dit initiatief is afgestemd. Dit zorgt voor een structurele rugwind voor Europese bedrijven die op ESG-gebied al hoog scoren.

Koopkans

Er kunnen zich mogelijks binnenkort koopkansen aandienen voor Europese aandelen. De economische en monetaire beleidscycli (in Europa, de Verenigde Staten en wereldwijd) verliepen de afgelopen jaren grotendeels synchroon. Er is echter reden om aan te nemen dat we een divergentie zien, waarbij de energiecrisis Europa eerder in een recessie duwt dan andere economieën zoals de Verenigde Staten.

Dankzij een reeks marktfactoren en beleidsreacties zou de Europese economie zich na een moeilijke winter moeten kunnen herstellen van de crisis. Dit zal waarschijnlijk gebeuren wanneer andere economieën een terugval kennen, wat de weg vrijmaakt voor een divergentie in de rendementen van de aandelenmarkten. Mocht dit gebeuren, dan denken wij dat het landschap voor regionale beleggingen er in de volgende cyclus aanzienlijk anders kan uitzien.