Jennison Associates: Kantelpunt voor groeiaandelen mogelijk nabij

"Historische patronen van de afgelopen vier periodes van renteverhogingen door de Fed over de afgelopen dertig jaar, tonen aan dat groeiaandelen minder goed presteerden toen renteverhogingen werden aangekondigd of begonnen. Echter, zodra de renteverhogingscyclus op gang was en de economische cijfers verzwakten, namen groeiaandelen weer het voortouw. In de huidige markt zou dat kantelpunt nabij kunnen zijn", zegt Mark Baribeau, Head of Global Equity bij Jennison Associates.

Waarom beleggers groeiaandelen zouden moeten overwegen terwijl de Fed bezig is de economie af te remmen? "Bedrijven die het meest zijn blootgesteld aan de inspanningen van de Fed om de totale vraag te verminderen, komen uit cyclische, economisch gevoelige sectoren. Bedrijven die inspelen op seculiere groeitrends zijn in deze omstandigheden veelbelovend, omdat hun bedrijfsprestaties niet meebewegen met de economische achtergrond", aldus Baribeau.

"Wij zijn geïnteresseerd in bedrijven die iets verkopen waar consumenten niet zonder kunnen of waar andere bedrijven echt behoefte aan hebben, vooral in de technologische sector. Wij houden ook van stabiele groeibedrijven met terugkerende inkomsten - het soort bedrijfsmodellen dat goede ‘zichtbaarheid’ biedt. Bedrijven die inspelen op seculiere groeitrends zouden in deze omgeving zich moeten onderscheiden, omdat ze kunnen presteren, zelfs als de economische tegenwind toeneemt."

Welke andere gebieden waarschijnlijk veerkrachtig zullen blijken ten tijde van economische onzekerheid? "We leven in een periode van ongelooflijke innovatie in de gezondheidszorg. De snelheid waarmee onderzoeksinstellingen en gezondheidszorgbedrijven de uitdaging van het COVID-19-vaccin zijn aangegaan, illustreert dit. Er beginnen nieuwe productcycli die gericht zijn op enkele van 's werelds meest urgente gezondheidsproblemen.”

Baribeau vervolgt: “Elders helt het evenwicht tussen vraag en aanbod over naar producenten van luxegoederen die zich richten op een jonge, financieel sterke bevolkingsgroep. Die bedrijven zijn uniek omdat ze niet zo sterk beïnvloed worden door de zwakte in de rest van de markt.”

Fintech - financiële technologie - is een ander gebied met een groot groeipotentieel”, zegt hij. “Ook biedt de overstap naar ‘cloud computing’ bijzonder grote mogelijkheden. In een wereld van lage groei en toenemende concurrentie behoort de toekomst toe aan bedrijven die de transformerende kracht van technologie begrijpen en deze met succes integreren in de kern van hun bedrijfsmodellen. De technologie gedreven groeicyclus is weliswaar in ontwikkeling, maar nog lang niet voorbij.”