Schroders: Hoe raakt inflatie de grote beleggingsthema’s?

Welke invloed heeft inflatie op de grote beleggingsthema's van de toekomst? Experts van Schroders beschrijven hoe de terugkeer van de inflatie van invloed is op enkele grote beleggingsthema’s, zoals wereldwijde steden, digitale infrastructuur, energietransitie, voedsel & water en smart manufacturing.

Inflatie voorlopig hoger dan doelstelling centrale banken

Een jaar geleden betitelden veel centrale bankiers inflatie als van voorbijgaande aard. Maar daar zijn ze allang van teruggekomen, vooral nu de inflatie niet alleen goederen, maar ook diensten treft. De economen van Schroders voorspellen een wereldwijde inflatie van 7,2% dit jaar, tegen 3,4% in 2021. Zij verwachten een matiging tot 4,3% in 2023, maar dit ligt nog steeds boven de doelstellingen van veel centrale banken en ruim boven het niveau dat de meeste grote economieën de afgelopen jaren hebben ervaren.

Inflatie amerika

Wereldsteden en digitale infrastructuur

Vastgoed is een sector waar beleggers vaak kunnen profiteren van de stijgende inflatie. Dat komt deels doordat stijgende kosten voor bouwmaterialen of arbeid nieuwbouw tegenhouden, waardoor bestaand vastgoed meer waard wordt. Maar veel soorten vastgoed hebben wel een direct verband met de inflatie.

Zo hebben volgens Tom Walker veel huurcontracten clausules voor huurverhogingen die gekoppeld zijn aan de inflatie. Die zorgen ervoor dat het rendement voor beleggers boven de inflatie ligt. Niet alle vastgoedactiva zijn echter hetzelfde. Beleggers moeten goed letten op het specifieke type vastgoed waarin ze investeren. Sommige soorten vastgoed zijn essentieel. Andere profiteren van een sterke vraag en een beperkt aanbod. Maar andere segmenten zijn niet essentieel en kennen een zwakkere vraag.

De pandemie heeft een aantal trends versneld, zoals e-commerce en thuiswerken. Dit heeft het prijsstellingsvermogen voor eigenaren van vastgoed zoals winkel- en kantoorruimte verzwakt. Bijgevolg is het vermogen om inflatiestijgingen door te berekenen aan huurders in deze gebouwen ernstig beperkt. Door zich te concentreren op locaties waar de economische groei consequent het sterkst is, kunnen beleggers hun kansen maximaliseren om hogere kosten aan hun huurders door te berekenen.

Energietransitie

De energietransitie is een thema dat de afgelopen twee jaar een aanzienlijke impact van de inflatie heeft ondergaan. Alex Monk wijst erop dat bedrijven hun winstgevendheid zien dalen omdat hun kosten zijn gestegen. En vanuit het oogpunt van waardering hebben de hogere rentetarieven de waarde van de toekomstige cash flow verminderd. Bedrijven in sommige van die hogere groeigebieden, zoals hernieuwbare energie, energieopslag en waterstof, hebben de meeste pijn gevoeld. Dat komt omdat de waarde van hun inkomsten veel verder in de tijd ligt, en ze ook meer blootgesteld zijn aan schokken in de toeleveringsketen.

Het thema energietransitie blijft in de schijnwerpers staan vanwege de sterk gestegen stroomprijzen in Europa als gevolg van de verminderde aanvoer van Russisch gas. Nu de energieprijzen een van de belangrijkste oorzaken zijn van de inflatie, die op haar beurt een recessie kan veroorzaken, is het absoluut noodzakelijk dat er meer energievoorziening komt. Er zal veel meer hernieuwbare energie, veel meer energieopslag en zelfs waterstof nodig zijn om de huidige energiecrisis op te lossen, met name in Europa.

Voedsel en water

De hogere voedselprijzen zijn dit jaar een belangrijke component geweest van de hogere inflatie. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van sommige landbouwproducten gestegen, vooral de tarweprijzen. Volgens Felix Odey kan deze situatie aanhouden. Hogere landbouwgrondstoffenprijzen kunnen gunstig zijn voor boeren en investeerders in die grondstoffen, maar ze leiden tot voedselprijsinflatie in de hele keten van voedselproducenten, detailhandelaars en uiteindelijk consumenten.

Smart manufacturing

Het thema smart manufacturing gaat over innovatie die een digitale industriële revolutie op gang brengt om betere goederen te produceren en beter te fabriceren. Technologieën die de energie-efficiëntie helpen verbeteren, maken hier deel van uit. Volgens Dan McFetrich bedraagt het industriële energieverbruik in Europa 26% van het totale Europese verbruik. In een tijd waarin de gasvoorziening precair is en de energie-inflatie hoog is, is te verwachten dat de vraag naar technologieën die elektrificatie en energiebesparing mogelijk maken, zal toenemen.

Maar er zijn productietrends die ook bronnen van inflatie zijn, in plaats van oplossingen. Re-shoring, de trend om de productie dichter bij de vraag te brengen, is daar een voorbeeld van. Re-shoring is inflatoir. Het kan bijvoorbeeld leiden tot hogere arbeidskosten of duurdere onderdelen, omdat bedrijven hun productie naar duurdere regio's verplaatsen. Maar het voordeel is een veerkrachtigere toeleveringsketen, lagere logistieke kosten en minder CO2-uitstoot door transport.

Automatisering kan de kosten van re-shoring verlichten. De kosten van robots dalen als gevolg van schaalvoordelen en de toenemende toepassing van automatisering in een reeks industrieën. Voor alle industrieën geldt dat automatisering kan leiden tot een hogere productiviteit, lagere arbeidskosten en een grotere energie-efficiëntie, allemaal buitengewoon aantrekkelijk in een tijd van stijgende inflatie.

Inflatie-effect is niet uniform

Het is duidelijk dat het effect van de inflatie op verschillende thema's zeer uiteenlopend is. Zelfs binnen één thema worden de beleggingsmogelijkheden niet allemaal op dezelfde manier beïnvloed.