Nuveen: Dividendgroeiaandelen beste keuze in tijden van nakende recessie

Over het algemeen doen groeiaandelen het heel goed in de twaalf maanden voorafgaand aan een recessie en in tijden met lage economische groei maar met zicht op verbetering. Waarde-aandelen daarentegen, zijn cyclisch en presteren beter als de economische groei aantrekt tot boven de trend en twaalf maanden na de conjunctuurpiek. Maar volgens Saira Malik, CIO bij vermogensbeheerder Nuveen, gaat die beleggerswetmatigheid in het huidige klimaat niet op.

Tijdens de bear market van dit jaar hebben noch groei, noch waarde zich volgens de geschiedenisboekjes gedragen, zegt Malik. “Dit is maar ten dele toe te schrijven aan de ‘abnormale normalisatie’ aansluitend op de pandemie en het extreem verkrappende beleid van de Fed.”

In plaats van proberen te voorspellen hoe groei en waarde zich de rest van het jaar en in 2023 zullen gedragen, doen beleggers er volgens Malik beter aan om hun beleggingsbeslissingen met andere factoren te onderbouwen. “Met name kwaliteitsaandelen presteerden dit jaar en over langere perioden consistent beter. Dergelijke beleggingen doen dat waarschijnlijk ook als de Amerikaanse economie in een recessie sukkelt. Met name dividendgroeiers zijn het onderzoeken waard.”

Afgelopen twintig jaar overtroffen Amerikaanse dividendgroeistrategieën niet alleen de markt, ze deden dit ook nog eens met defensieve kenmerken, zegt Malik. “Ze leveren gemiddeld hogere jaarrendementen op en hebben een lager bètaprofiel ten opzichte van de brede markt. Bovendien hebben dividendgroeiaandelen zowel een gunstige opwaartse (92,6%) versus een neerwaartse (79,8%) dekking. Met andere woorden: het zijn strategieën die winnen door niet te verliezen. Voor beleggers die erg nerveus worden van een dreigende recessie, maar die het uiteindelijke herstel ook niet willen missen, is dividendgroei een bijzonder aantrekkelijke optie.”