Pimco: Pleidooi voor obligaties, voorzichtigheid geboden met aandelen en real assets

Nu rentes wereldwijd stijgen, ziet Pimco, ’s werelds grootste obligatiebelegger, structureel kansen in obligaties. “Beleggers moeten echter doordacht en selectief te werk gaan bij beleggingen in aandelen, vastgoed en andere markten met een hoger risico”, schrijft Geraldine Sundstrom, portfoliomanager Asset Allocation bij Pimco in de meest recente Asset Allocation Outlook.

Pimco gelooft dat ten tijde van hogere inflatie en een wereldwijde economische teruggang, voorzichtigheid geboden is. Desalniettemin heeft de volatiliteit in financiële markten ook beleggingsmogelijkheden opgeleverd. Sundstrom: “Vanuit macro-economisch perspectief zien de vastrentende waarden er gunstig uit, obligaties zijn historisch gezien doorgaans veerkrachtig in een recessie.”

Sundstrom betoogt dat markten nu het fenomeen TINA, waarin er geen alternatieven bestaan voor aandelen, achter zich laten en eerder kiezen voor obligaties. “Het rendement op aandelen is achtergebleven bij de stijging van de rente, wat volgens ons nog een teken is dat aandelen duur zijn, waardoor andere beleggingen relatief aantrekkelijker zijn.”

De modellen van Pimco voorspellen een recessie in Europa, het VK en de VS in het komende jaar, en grote centrale banken gaan door met het verkrappen van het beleid ondanks de toenemende druk op de financiële markten. “Om die reden blijven we onderwogen in aandelen, kiezen we niet voor cyclische sectoren en geven wij in onze portefeuilles de voorkeur aan kwaliteit”, schrijft Sundstrom. “Het rendementspotentieel in de obligatiemarkten lijkt aantrekkelijk gezien de hogere rendementen over alle looptijden.”

De aanvangsrendementen op obligaties zijn volgens de portfoliomanager van Pimco daarentegen aanzienlijk gestegen, hetgeen een aantrekkelijk rendementspotentieel op lange termijn inhoudt. “Op de middellange termijn zouden obligaties dus structureel aantrekkelijker moeten worden dan aandelen.”