High yield: hogere rendementen liggen in het verschiet

Door Alexia Latorre, hoofd High Yield bij Lazard Frères Gestion

Alexia latorre
Alexia Latorre
In slechts één jaar tijd steeg de yield to maturity (YTM) voor Europese high yield van 3% naar meer dan 8%, alvorens begin deze maand terug te vallen naar 7,3%. Achter de opwaartse beweging staan een stijging van de risicovrije rente (momenteel rond 2%) en hogere spreadniveaus (rond 5%). Hoewel high yield het afgelopen jaar negatief heeft gepresteerd, zijn de verwachte rendementen nu aanzienlijk royaler.

De stijging van de high yield-spreads betekent een grotere kans op wanbetaling in het segment. Volgens Moody's kan het wanbetalingspercentage in de 12 maanden tot eind oktober oplopen tot 4%. Dat is 2,5% in de afgelopen 12 maanden en 1,3% in 2021. Hoewel beleggers al rekening hebben gehouden met een hoger wanbetalingsrisico, kunnen verslechterende economische omstandigheden in de komende 12 maanden leiden tot een hoger wanbetalingspercentage dan verwacht, namelijk tot 5-6%, inclusief gedeeltelijke wanbetalingen.

Als dit scenario werkelijkheid wordt, verwachten wij dat de rendementen en/of spreads dienovereenkomstig zullen stijgen. De schuldbezitters zouden echter tegen de negatieve effecten worden beschermd door de genereuze rendementen. Op dit moment zou alleen een cumulatieve stijging van de rendementen en spreads met ongeveer 240 basispunten (2,4%) de huidige prestaties van high yield over 12 maanden compenseren. Wij achten dit een onwaarschijnlijk scenario en afgezien van eventuele korte pieken zullen de risicopremies niet op een dergelijk hoog niveau blijven.

Tegen deze achtergrond lijkt het high yield-segment weer in de gunst van beleggers te komen. Na een record uitstroom van €12,6 miljard - 15% van de AuM - uit Europese high yield fondsen tussen januari en oktober 2022, is het tij de afgelopen weken gekeerd met een instroom van €209 miljoen tussen 17 en23 november en €48 miljoen tussen 24 en 30 november1.