Optimix: Positief over Europese aandelen, met name financiële waarden

De paniek sloeg toe op de financiële markten begin februari, maar vrij snel daarna vond er herstel plaats. De rust lijkt echter nog niet helemaal teruggekeerd. Reden voor Ivan Moen, Jaap Westerling en Michel Alofs, vermogensbeheerders bij Optimix Vermogensbeheer , om hun Europese aandelenbeleggingen nog eens goed onder de loep te nemen. Is deze regiovoorkeur, die ze sinds de lente van 2017 aanhouden, nog wel terecht?

Booming Europa

De eurozone sloot het vierde kwartaal van 2017 af met een groei van 2,7%. Dit is ruimschoots boven de trendmatige groei in Europa, die volgens de consensus rond de 1-1,5% ligt. De consumentenbestedingen, industriële productie en de meeste huizenmarkten in Europa draaien op volle toeren. Daarnaast zitten de bedrijfsinvesteringen nu eindelijk ook stevig in de lift. De vermogensbeheerders van Optimix denken dat de hoogconjunctuur in Europa duurzamer is dan de Amerikaanse omdat de druk op de Europese arbeidsmarkt geringer is en de loongroei beperkter. Zij maken zich dan ook niet al te grote zorgen over de inflatie in Europa.

Europese aandelen liggen er goed bij

Optimix verwacht de komende kwartalen een bovengemiddelde mondiale economische groei die grondstoffenprijzen, inflatie en kapitaalmarktrentes zal aanjagen. Historisch gezien presteren de Europese aandelenbeurzen onder die omstandigheden beter dan de Amerikaanse. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal grote sectoren, zoals grondstoffen en financiële waarden, in dit klimaat goed gedijen. Deze sectoren zijn in Europa veel zwaarder vertegenwoordigd in zowel de economie, als in de aandelenindices. Als Europese aandelen het beter doen dan aandelen in de rest van de wereld, dan doen Europese banken het beter dan Europese aandelen. Dit verband is ook goed verklaarbaar omdat Europese banken circa 16% van de index uitmaken, terwijl dit in Amerika slechts 7% is. De Europese economie leunt veel zwaarder op bancaire kredietverlening dan in de VS het geval is.

Op dit moment zijn Europese aandelen in historisch perspectief niet duur. Op basis van een veel gebruikte waarderingsmaatstaf (prijs/boekwaarde) is het waarderingsverschil tussen Europese aandelen en de MSCI World Index nu zelfs historisch groot. Sceptici zouden kunnen opmerken dat dit verschil te verklaren is doordat in Europa het herstel in winstgevendheid achtergebleven is bij andere regio’s. Maar daar zien Moen, Westerling en Alofs nou net de mogelijkheid voor het maken van een inhaalslag. In onderstaande grafiek wordt het verloop van bedrijfswinsten van de S&P 500 Index en de Stoxx Europe 600 Index weergegeven en dan valt op dat de relatieve winstontwikkeling in Europa de afgelopen 10 jaar is achtergebleven. Sinds medio 2016 is Europa aan een bescheiden inhaalslag begonnen. De nieuwe Amerikaanse belastingwetgeving maakt echter dat de bijstellingen in winstprognoses voorlopig opnieuw in het voordeel van de S&P 500 Index uitvallen. Optimix verwacht dat dit nu grotendeels is verdisconteerd en Europa de inhaalrace kan hervatten.

Winstontwikkeling Europa en VS (Bron: Bloomberg )

Winstontwikkelingen

Europese aandelen staan er beter voor dan Amerikaanse

Optimix is overwogen in Europese aandelen en onderwogen in Amerikaanse. Vergeleken met de Amerikaanse aandelen zijn Europese aandelen nog altijd redelijk geprijsd en bovendien presteert de Europese markt historisch gezien beter in een omgeving van stijgende inflatie en oplopende rente. Daarbij verkeert de economische cyclus in Europa nog in een prillere fase en is het politieke klimaat het afgelopen jaar verbeterd. Dat laatste lijkt in de Verenigde Staten juist bergafwaarts te gaan. Als beleggers kijken Moen, Westerling en Alofs vooral naar de winstontwikkeling van bedrijven. Zij blijven daarom voorzichtig positief.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.