Financiële sector in trek – meer positieve verrassingen bij de resultaten dan missers

In zijn meest recente Strategy Espresso Banking on European Financials for Q1, gaat State Street SPDR ETF’s in op de sterke prestaties van de financiële sector ETF’s. In januari hebben beleggers namelijk $352 miljoen gestort in EMEA-genoteerde financiële ETF's - meer dan in enige andere sector gedurende de maand.

De sector steeg in januari met 10,6% en overtrof daarmee ruimschoots de stijging van 6,8% in de bredere MSCI Europe. De Europese financiële sector is gestegen door de verwachting van hogere rentes in de eurozone en andere Europese landen, wat goed nieuws is voor banken die in Europa actief zijn.

De verhoogde basisrente van de ECB en de BoE in combinatie met de afnemende recessievrees maken de financiële sector minder risicovol. Het lijkt erop dat beleggers daar nota van hebben genomen. Banken en bredere financiële ETF's met Europese blootstelling zagen in januari een netto-instroom van $352 miljoen, meer dan elke andere sector en een grote ommekeer ten opzichte van de belangstelling van beleggers gedurende het grootste deel van 2022. Wat de positionering van institutionele beleggers betreft, zien we dat beleggers slechts licht overwogen zijn, minder dan in andere regio's (zie table 1).

“We zijn vroeg in het rapportageseizoen voor Europese financiële instellingen. Tot nu toe zijn de resultaten gemengd, hoewel het aantal positieve verrassingen groter is dan het aantal missers. De aandachtspunten voor beleggers zijn onder meer de impact van de hogere rentes van centrale banken op de marges, met de hoop op een positieve kloof tussen omzetgroei en kostenstijgingen, inclusief lonen. Voor retailbanken gaat het om de mate van kredietverlening en oninbare vorderingen, terwijl het voor zakenbanken gaat om de vraag of handelsvolumes minder transacties en IPO's kunnen compenseren. Verzekeraars rapporteren hopelijk over een harder renteklimaat”, zegt Philippe Roset, Hoofd Noord-Europa bij State Street SPDR ETF's.

Table 1: EMEA-Listed European Sector & Industry ETF Flash Flows Show Turnaround for Several Sectors

Etf aandelen