De rally is al grotendeels voorbij

2023 is goed van start gegaan voor de aandelenwereld, maar de markten blijven in de greep van de geopolitiek en van de aanhoudend hoge inflatie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. De Senior Portfolio Managers van Ethenea leggen uit hoe de Ethna-fondsen gepositioneerd zijn voor een onzekere achtergrond en volatiele markten.

Volker schmidt
Volker Schmidt
"Ons basisscenario gaat ervan uit dat de Amerikaanse en Europese economieën vertragen, maar dat een technische recessie wordt vermeden en dat het inflatiepercentage stabiel blijft", zegt Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager van Ethenea’s Ethna-DEFENSIV, een fonds dat voornamelijk in vastrentende markten belegt.

In haar bijgewerkte economische vooruitzichten voorspelt het IMF voor 2023 een groei van 1% in de VS en 0,5% in de eurozone. De belangrijkste redenen voor de verbeterde vooruitzichten zijn de heropening van China en de dalende energieprijzen in Europa. "Hoewel de risico's sinds oktober 2022 zijn afgenomen, blijven ze bestaan", aldus Volker Schmidt. "Aangezien de centrale banken een nauw pad naar een zachte landing trachten te bewandelen, zal elke afwijking van het beoogde pad waarschijnlijk tot economische problemen leiden."

Enerzijds wijst een overvloed aan indicatoren op een nakende recessie in de nabije toekomst : omgekeerde rendementscurves, leidende indicatorindices, en verschillende sectoren die al een recessie zien zoals de woningbouw en de verwerkende industrie in de VS. Anderzijds, als het beleid van de Fed niet voldoende restrictief blijkt te zijn, vrezen de centrale banken dat sterke economieën ervoor zullen zorgen dat de inflatie niet zal pieken en vervolgens dalen tot 2%. De hoge (en zelfs hogere) rentevoeten zullen dan waarschijnlijk aanhouden in 2023.

Volker Schmidt : "Daarom streven wij ernaar om, in plaats van grotere risico's te nemen om een hoger rendement te behalen, de portefeuille van het Ethna-DEFENSIV fonds veerkrachtig te maken en te streven naar beleggingen die hun waarde zouden moeten kunnen behouden in tijden van een mogelijke recessie of een strenger monetair beleid. Met onze vrij conservatieve portefeuille als uitgangspunt kunnen wij in de tweede helft van het jaar onze defensieve posities afbouwen en de duratie van de portefeuille verhogen van zodra we zien dat de economische moeilijkheden verdwijnen. Voorlopig blijven we echter van mening dat een voorzichtige houding aangewezen is. Tegelijkertijd willen we selectief middelen toewijzen aan aantrekkelijke nieuwe schuldemissies zonder beperkingen op de looptijden."

Jaag deze rally niet na

Na een somber 2022 voor aandelen zagen we sinds oktober een sterk aandelenherstel in de VS, Europa en ook Azië. Hoe duurzaam is dit herstel? In korte tijd hebben veel indices al een groot deel van de verliezen van het afgelopen jaar teruggewonnen. De Europese indexen - zoals de DAX of de EURO STOXX 50 - staan slechts ongeveer 5% onder hun hoogste peil van 13 maanden geleden. De meer op technologie gerichte S&P 500 daarentegen mist nog 15% van zijn all-time highs. Sinds de respectieve dieptepunten werd aan beide zijden van de Atlantische Oceaan in slechts vier maanden tijd een opmerkelijke prestatie neergezet.

Michael blumke
Michael Blümke
"Hoewel er op economisch vlak een recessie vermeden lijkt, zijn de groeiverwachtingen nog steeds hoogstens middelmatig", zegt Michael Blümke, Senior Portfolio Manager van Ethenea's Ethna-AKTIV fonds. " In het licht van verder dalende rendementen vinden wij dat veel aandelen op korte termijn te veel en te snel zijn gestegen. Tegen de verwachtingen in ervaren we opnieuw de zo vaak geciteerde "Fear Of Missing Out" (FOMO). Deze rally is verre van duurzaam - in de zin van "hij zal op dezelfde manier doorgaan". Zo heeft de koers-winstverhouding van de S&P500 (berekend op basis van het verwachte rendement) al een niveau bereikt dat vergelijkbaar is met de situatie die direct vóór de Covid-crisis als duur werd aangemerkt. Wij voelen ons echter comfortabel bij het idee dat we de bodem al bereikt hebben. Onder voorbehoud dat er zich inderdaad een bodem vormt in de winstverwachtingen, moeten consolidaties vanaf dit niveau als een koopmoment worden gezien. Wij adviseren niet om deze rally na te jagen."

Voorkeur voor Amerikaanse aandelen

Michael Blümke geeft voor zijn portefeuille de komende weken/maanden de voorkeur aan een specifieke regio : "Sinds enige tijd beperken wij de selectie voor onze aandelenportefeuille uitsluitend tot Amerikaanse aandelen. In principe wordt deze aanpak voortdurend ter discussie gesteld, maar ondanks de huidige "renaissance" van aandelen uit Europa en Azië is er nog steeds geen reden om hiervan af te wijken. Vooral als men bedenkt dat de ondermaatse prestatie van de Amerikaanse benchmarkindex vooral te wijten is aan de megacaps en hun weging in de index. Wij blijven ons richten op grote Amerikaanse aandelen met een overtuigende marktpositie."

Kunnen dividendaandelen een goede optie zijn in de portefeuille van Ethna-AKTIV? "Onze aandelenportefeuille is een hoogwaardige afspiegeling van de Amerikaanse benchmarkindex", zegt Michael Blümke. "Door ons op aandelen met een hoog dividend te richten zouden we de voorkeur geven aan een bepaalde stijl en sector, wat we niet willen. Zelfs als deze aandelen in crisisjaren (zoals 2022) heel goed presteren, zijn ze op lange termijn niet zo sterk qua groei en zou het niet meer haalbaar zijn om zonder al te veel basisrisico de basisportefeuille te allen tijde af te dekken met indexderivaten."

Flexibiliteit en geduld

Christianschmitt
Christian Schmitt
"Hoewel de algemene strategische evaluatie van de aandelenmarkt sinds begin 2023 verbeterde, is deze nog steeds niet goed", zegt Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager van het Ethna-DYNAMISCH fonds van Ethenea. Het huidige rapportageseizoen laat zien dat de economische risico's slechts langzaam tot uiting komen. Door de dalende winstverwachtingen en de recente stijging van de aandelenkoersen zijn de waarderingen - vooral in de VS - weer aanzienlijk gestegen.

"Wij gaan er daarom van uit dat de rally al grotendeels achter de rug is. Ons bottom-up perspectief bevestigt dit: momenteel rijzen er geen bijzonder aantrekkelijke instapmogelijkheden in individuele aandelen. Vanuit tactisch oogpunt zijn we daarom eerder geneigd om de netto aandelenblootstelling weer af te bouwen. Flexibiliteit en geduld blijven voor ons belangrijke eigenschappen."