Op-Ed AXA IM: Cash is king, maar misschien niet voor lang

Opinieartikel van de hand van Gilles Moëc, AXA Group-hoofdeconoom, en Chris Iggo, Chief Investment Officer bij AXA IM.

Zij stellen daarin dat zelfs als de risico's voor de financiële stabiliteit snel kunnen worden beperkt, de bankenstress waarschijnlijk een aanscherping van de kredietvoorwaarden in de hand werkt. En dat weegt dan weer op de reële economie. Centrale banken zullen voorzichtiger zijn met nieuwe rentestappen, al blijft hun huidige ambitie duidelijk: ze willen niet capituleren zolang de inflatie hoog blijft.

Moëc en Iggo merken bovendien op dat banken er een andere concurrent hebben bijgekregen: geldmarktfondsen. “De instroom van deposito's van grote banken sloot niet volledig aan bij de uitstroom van kleinere banken in de VS. Niet-financiële instellingen verleggen een steeds groter deel van hun geld naar geldmarktfondsen. De erosie van de depositobasis van de banksector als geheel zal niet bijdragen tot een herstel van de kredietverlening.”

De macro-economische onzekerheden hebben er volgens Moëc en Iggo toe geleid dat beleggers voor cash kiezen. “Tot dusver hebben de centrale banken voet bij stuk gehouden in de strijd tegen de inflatie. De kortetermijnrente is daardoor hoog gebleven, waarbij veilige beleggingen zoals staatsobligaties, in de smaak vallen bij beleggers die hun geld niet willen aanhouden op bankrekeningen met een lage rente en bang zijn om duration-, krediet- of aandelenrisico's te nemen. De stromen zijn duidelijk in de VS: geldmarktfondsen profiteren van deposito-opnames bij vooral kleinere regionale banken.”

Maar een lang leven is de favorietenrol van cash wellicht niet beschoren. “Ten eerste zouden de centrale banken onder bepaalde omstandigheden kunnen afzien van verdere renteverhogingen. Meer waarschijnlijk is dat op middellange termijn een renteverlagingscyclus begint, waarbij de rente op cash wordt verlaagd. De markten zijn misschien voorbarig met het inprijzen van renteverlagingen door de Fed vóór het midden van het jaar, maar als zich in de tweede helft van 2023 in de VS een recessie voordoet, dan zijn lagere rentetarieven volgend jaar zinvol, vooral als de inflatie sterker daalt. Het rendement op cash kan vandaag aantrekkelijk zijn, maar bij een voortschrijdende herbeleggingsstrategie op 1 of 3 maanden kan het rendement over een periode van één tot twee jaar snel afnemen.