Hogere rendementen lokken verzekeraars terug naar fixed income, belangstelling voor private assets blijft groot

Goldman Sachs Asset Management maakt vandaag de bevindingen bekend van zijn twaalfde jaarlijkse wereldwijde onderzoek naar verzekeringsbeleggingen, Balancing with Yield on the Inflationary Tightrope.

De enquête bevat inzichten van 343 CIO's en CFO's van verzekeringsmaatschappijen die samen goed zijn voor meer dan 13 biljoen dollar aan assets op de wereldwijde balans. Hun antwoorden werden verzameld van 1 tot 17 februari 2023. Uit de resultaten blijkt dat verzekeraars, hoewel ze een verslechtering van de kredietkwaliteit en een recessie in de VS verwachten, zwaar inzetten op fixed income en streven naar een verhoging van de duration en het kredietrisico. Voor het eerst rangschikten verzekeraars toenemende rendementskansen in het huidige klimaat als de belangrijkste factor voor beslissingen over spreiding van assets (68%), bijna het drievoudige van het percentage dat zegt het risico te verminderen uit bezorgdheid over aandelen- of kredietverlies (25%).

"Met de hoge inflatie, de toenemende geopolitieke spanningen en de effecten van een verkrappend monetair beleid willen verzekeraars profiteren van hogere tarieven en tegelijkertijd hun marktrisico beheren", merkt Matt Armas, Global Head of Insurance Asset Management bij Goldman Sachs Asset Management, op. “Zoals blijkt uit de onderzoeksresultaten, wordt herstel van het rendement nagestreefd met duration en hoogwaardige kredietmogelijkheden."

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de wereldwijde verzekeraars (51%) van plan is om de komende 12 maanden meer te investeren in private assets. Voor alle asset classes geldt dat private corporate debt (41%) de belangrijkste asset class is waaraan verzekeraars het komende jaar meer willen toewijzen. Negenentwintig procent van de respondenten is van plan meer toe te wijzen aan private equity en 28% is van plan meer toe te wijzen aan infrastructure equity and infrastructure debt.