DWS: Earth Day gaat om veel meer dan het klimaat

De transitie naar een schonere toekomst wordt belemmerd door overheden die de hand op de knip moeten houden en banken die zelf niet meer goedkoop kunnen lenen bij de centrale bank. Gelukkig zijn er nog aan duurzaamheid gelinkte obligaties, blijkt uit de Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS.

De grafiek toont de omvang van zowel de groene obligatiemarkten als de aan duurzaamheid gelinkte schuldpapiermarkten in Europa. Onder de laatstgenoemde vallen de obligaties en leningen waarbij een deel van de rente is gekoppeld aan specifieke ESG-doelen die de kredietnemer moet halen en die ook specifiek zijn opgenomen in de financieringsvoorwaarden. Het mkb keert de grootbanken in toenemende mate de rug toe door in zee te gaan met private spelers die hen kapitaal verstrekken via de directe leningenmarkt of via aan duurzaamheidsdoelen gekoppelde obligaties. Het is van cruciaal belang dat het mkb niet doodbloedt door een gebrek aan kapitaal, want zij is immers goed voor de helft van het Europese bbp en vormt met 100 miljoen arbeidskrachten de ruggengraat van de economie.

Groene leningen

Neem de Europese gezondheidszorg, die steeds meer en betere zorg moet leveren met steeds minder middelen. Gezondheidszorg en biowetenschappen behoren tot de grootste afnemers van private schuld in Europa. Ze waren vorig jaar goed voor maar liefst 18% van alle transacties. Als koplopers tonen ze nu al het nut aan van het beleggen in obligaties waaraan ESG-doelen zijn gelinkt.

Europa telt 34.000 medtec-bedrijven. 95% daarvan is een mkb-onderneming. Het mkb is goed voor een vijfde van alle medicijnen die in 2020 ter goedkeuring worden voorgelegd bij geneesmiddeleninstanties. Het wordt steeds belangrijker dat medtech-bedrijven toegang blijven houden tot kapitaal, niet alleen omdat de bevolking vergrijst maar ook om te zorgen dat er nieuwe medicijnen komen die de Europese bevolking gezond houdt en daarmee het productiviteitsniveau op peil.

Op Earth Day is het goed om te beseffen dat duurzaamheid niet enkel aan het klimaat is gekoppeld, maar ook aan de bescherming van de wereld op andere gebieden.