BNY Mellon AMNA: Geopolitiek raakt aandelenmarkten wel degelijk

Geopolitieke gebeurtenissen hebben de financiële markten tot dusver nauwelijks geraakt. Vermogensbeheerder BNY Mellon AMNA geeft drie redenen waarom beleggers er meer rekening mee moeten houden: tweede orde effecten, langzaam verschuivende maar zeer ingrijpende trends en de verstoring van kapitaalstromen.

De aandacht van beleggers zal zich in toenemende mate richten op tweede orde-effecten van geopolitieke gebeurtenissen in plaats van primaire, aldus BNY Mellon AMNA. Ter illustratie: marktpartijen gaan er al vanuit dat Noord-Korea kernwapens zal ontwikkelen; vorderingen op dit gebied zullen dan ook geen grote verbazing wekken. Daarentegen kunnen tweede orde-effecten vergaande gevolgen hebben, wanneer de Amerikaanse president Trump de Chinezen straft voor de steun aan Pyongyang en de handelsrelatie in een vicieuze cirkel van vergeldingsacties belandt.

Tegelijkertijd zijn van de huidige onderliggende trends in de internationale politieke omgeving volgens de vermogensbeheerder uiterst ingrijpend. De aandelenkoersen wordt medebepaald door liberale uitgangspunten die beleggers als vanzelfsprekend beschouwen: vrije handel, vrijheid van scheepvaart en een goed functionerende rechtsstaat. Ervaringen in de opkomende markten tonen aan dat de visie hierop in de loop van tijd dramatisch kan veranderen en deze verworvenheden daarom helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. BNY Mellon AMNA verwacht dan ook een hogere politieke risicopremie op aandelenkapitaal in de toekomst.

Ten slotte is de vermogensbeheerder ervan overtuigd dat huidige en potentiële geopolitieke risico’s niet juist geprijsd zijn. Dat wordt onder andere veroorzaakt doordat de centrale banken de kapitaalmarkten hebben verstoord met een zeer ruim monetair beleid. De opmars van ETF ’s heeft tot verstoringen op de aandelenmarkt geleid. De recente waardestijging van veilige havens zoals goud, de Zwitserse franc, de Japanse yen en de Amerikaanse defensie-index geven aan dat steeds meer beleggers de huidige geopolitieke risico’s inzien.