Japan: gecontroleerde rentestijging

Door Olivier Vietti, Fixed Income Portfolio Manager bij Lazard Frères Gestion

Sinds vorig jaar komt Japan uit een lange fase van "nulinflatie", of zelfs deflatie, die al meer dan twintig jaar aan de gang is. Volgens de laatste beschikbare gegevens (juli 2023) bedraagt de Japanse inflatie over een glijdende periode van 12 maanden nu 3,3%, en zelfs 4,3% exclusief verse producten en energie (kerninflatie). Er is een sterke correlatie tussen de macro-economische gegevens en de Japanse 10-jaars obligatierente, die het afgelopen jaar aanzienlijk is gestegen.

In tegenstelling tot de Fed en de ECB moet de Bank of Japan (BoJ) haar belangrijkste rentetarief nog verhogen. Dat is sinds 2016 op -0,1% gebleven, ondanks de terugkeer van de inflatie. Toch heeft het gevoel van een relatief duurzame inflatie de Bank of Japan (BoJ) in staat gesteld om te overwegen haar uiterst accommoderende beleid geleidelijk af te bouwen.

Sinds enkele maanden versoepelt de centrale bank geleidelijk haar controle over de langetermijnrente. Na het aftoppen van de 10-jaarsrente op 0,25% verhoogde de BoJ dit niveau tot 0,5% in december 2022 en vervolgens tot 1% in juli 2023. Deze zomer reageerden de markten onmiddellijk op deze aankondiging, waarbij de rente binnen een paar dagen steeg van 0,45% naar 0,60%. Om elk risico van oververhitting te voorkomen, greep de centrale bank op 31 juli in door op de markten staatsobligaties met een looptijd van 5 en 10 jaar op te kopen voor in totaal 300 miljard yen (ongeveer 2 miljard euro). Sindsdien heeft de 10-jaarsrente zich gestabiliseerd rond 0,65%.

Geconfronteerd met het vooruitzicht van aanhoudende inflatie, zal de verhoging van het plafond van de Japanse langetermijnrente doorgaan. In een tweede fase kan de BoJ overwegen om de korte rente te verhogen. Hoewel de BoJ de markt meer speelruimte geeft, blijft ze zich sterk inzetten om het niveau van de Japanse rente onder controle te houden.