PIMCO: Hoe gevaarlijk zijn handelsspanningen VS en China voor de Amerikaanse groei?

De recente aankondiging van Amerikaanse invoerheffingen voor Chinese producten, in verband met het onderzoek naar inbreuk op intellectueel eigendom, heeft de markten opgeschud. De onzekerheid over de mogelijkheid van een handelsoorlog is toegenomen.

De Amerikaanse regering heeft recent een lijst vrijgegeven van ongeveer 1300 voorgestelde Chinese producten die in aanmerking zouden komen voor invoerheffingen (en onderzoekt de optie voor invoerheffingen voor nog eens $ 100 miljard aan extra producten), maar er zijn nog geen invoerheffingen daadwerkelijk opgelegd. De lijst staat tot 11 mei open voor commentaar, waarna een openbare hoorzitting volgt op 15 mei. Terwijl dit in theorie de deur openlaat voor de VS en China om te onderhandelen over een regeling die invoerheffingen helemaal vermijdt, is PIMCO niet optimistisch dat er zo snel een compromis kan worden bereikt. Het overleg tussen Amerika en China was tot nu toe immers niet zo productief. Bovendien lijken de Amerikaanse beleidsmakers er van overtuigd dat China niet eerlijk speelt in het omgaan met Amerikaans intellectueel eigendom.

Bescheiden invloed op Amerikaanse bbp

Op basis hiervan verwachten we dat de directe gevolgen voor het Amerikaanse bbp van de aangekondigde invoerheffingen weliswaar negatief zijn, maar ook relatief bescheiden. Bovendien zullen ze worden overschaduwd door de positieve effecten van de recente belastingmaatregelen en voorgenomen overheidsbestedingen.

De ongeveer 1.300 producten die mogelijk worden onderworpen aan een 25% hogere invoerheffing vertegenwoordigen slechts $ 46,3 miljard (ongeveer 0,2% van het Amerikaanse bbp) van de ongeveer $ 2,3 biljoen aan goederen die de VS in 2017 importeerden uit de rest van de wereld. De top-3 van deze producten (op basis van Chinese importwaarde) bestaat uit computers en aanverwante artikelen ($ 3,9 miljard), media- en televisiezender-apparatuur ($ 1,1 miljard) en stoelen voor motorvoertuigen ($ 0,4 miljard). De VS kunnen de meeste, zo niet alle, goederen ook in andere landen kopen. De Chinese import vertegenwoordigde slechts 7% van de totale invoerwaarde van deze producten in de VS in 2017.

Tot nu toe heeft China met vergelijkbare maatregelen gereageerd. De invoerheffingen van 25% op de Amerikaanse producten die het Chinese ministerie van Handel heeft aangewezen, worden geschat op $ 48,8 miljard (opnieuw ongeveer 0,2% van het Amerikaanse bbp), vergeleken met $ 1,5 biljoen totale jaarlijkse Amerikaanse goederen die wereldwijd worden geëxporteerd, en bestaan onder meer uit vliegtuigen ($ 15,7 miljard), sojabonen ($ 12,3 miljard) en voertuigen ($ 8,3 miljard).

Meer economische tegenwind bij escalatie

Hoewel we een gematigde directe invloed verwachten, kan verdere escalatie van de handelsspanningen de economische tegenwind versterken. Eind vorige week vroeg president Trump de USTR om mogelijkheden te onderzoeken voor invoerheffingen op nog eens $ 100 miljard extra aan Chinese producten, naast de reeds aangekondigde $ 50 miljard, verwijzend naar de "oneerlijke vergelding" van China na de recente Amerikaanse maatregelen. We verwachten dat China opnieuw met een vergelijkbare reactie zal komen als de president deze bedreigingen waarmaakt, wat erop neerkomt dat er invoerheffingen gelden voor vrijwel de volledige 130 miljard dollar aan goederen die de VS in 2017 naar China exporteerde.

Hoe dit afloopt hangt deels af van de aankomende maatregelen om de Chinese investeringen in de VS te beperken, die de regering-Trump naar verwachting mei of begin juni zal aankondigen. Deze maatregelen zouden het traditionele beoordelingsproces voor Chinese transacties in het kader van het Comité voor buitenlandse investeringen in de VS (CFIUS) kunnen verbeteren. Maar de regering zou ook een beroep kunnen doen op de International Economic Emergency Powers Act. Die zou het Witte Huis de ruimte geven om – buiten de strikte CFIUS-richtlijnen en tijdschema’s om – bredere en drastischer beperkingen op te leggen aan een groter spectrum aan Chinese investeringen. Afhankelijk van de aard en de timing van deze beperkingen, kunnen de Chinezen hierop met een heftiger vergelding reageren.

Geen bluf

Sinds de verkiezingen heeft PIMCO ervoor gepleit om president Trump serieus te nemen inzake de handel, en dan met name zijn wens om recht te zetten wat hij beschouwt als slechte handelsovereenkomsten, en op ​​te treden tegen oneerlijke handelspraktijken en 'slechte actoren'. Hoewel sommigen de recente Amerikaanse handelsmaatregelen zien als symbolische maatregelen die bedoeld zijn om China naar de onderhandelingstafel te brengen voor een snelle en nette resolutie, verwacht PIMCO een langduriger proces – en mogelijk verhoogde handelsspanningen met China voor heel 2018 of zelfs langer.

En hoewel de economische gevolgen van de huidige handelsmaatregelen waarschijnlijk relatief klein zijn (en overschaduwd worden door de tot nu toe doorgevoerde economische stimuleringsmaatregelen), moeten we er rekening mee houden dat – afhankelijk van de aankondigingen van Chinese investeringen in de VS en daaropvolgende acties van China – de handelsvete zou kunnen escaleren, waardoor de economische groei sterker zou worden belemmerd.