Fondsmanagers trouw aan AA

Bij JPMorgan AM in Londen zien ze in de in- en uitstroom van beleggingsfondsen dat Europese beleggers heftig reageren op de marktcrisis. Volgens Jamie Broderick, hoofd Europa, is de volatiliteit in geldstromen in Europa enorm. In de VS is er dit jaar tot nu toe een paar miljard (dollar) uit beleggingsfondsen gestroomd, maar in Europa is er bijna 400 miljard dollar aan geld opgevraagd uit beleggingsfondsen. JP Morgan heeft daar behoorlijk last van en ziet de aandacht vooral uitgaan naar geldmarktfondsen en andere spaarproducten. En die biedt deze internationale vermogensbeheerder ook aan. Er is Altijd wel iets Aantrekkelijks (AA).

Opvallend is de gematigde reactie van Amerikaanse beleggers terwijl Ieren en Engelsen zelfs geld bijstorten in beleggingsfondsen. Dat komt volgens Broderick omdat dit adviseurmarkten zijn. Beleggers spreken met adviseurs langetermijnplannen af en de beroepsgroep is ertoe in staat om beleggers door een crisis heen te loodsen. Bankmarkten, zoals ook in Nederland, zijn gevoeliger voor de sentimenten van beleggers. Volgens Broderick zal er in de toekomst vooral aandacht zijn voor simpele, niet gecompliceerde, beleggingsproducten terwijl de vermogensbeheerder zelf in Europa ook groter wil groeien in Aantrekkelijke Alternatieve beleggingen als nieuwe energie, vastgoed en infrastructuur.

Volgens strateeg David Shairp van de Global Multi Asset Group van JPMorgan, kun je in de huidige tijden beter te rade gaan bij geschiedkundigen dan bij economen of econometristen. Uitsluiten deed de voorzichtig balancerende Brit het niet, maar het leek hem zeer onwaarschijnlijk dat we een crisis krijgen die vergelijkbaar zal zijn aan de grote crisis in de jaren dertig toen het Amerikaanse BBP bijna halveerde na een aantal jaren. Kijkend naar het verleden, leek het Shairp waarschijnlijk dat de marktdaling gevolgd zal worden door een stijging.

De waarderingen van aandelen zijn volgens Shairp aantrekkelijk. Hoewel hij toch ook een plaatje liet zien dat de niet cyclische koerswinstverhoudingen op basis van de winsten van de afgelopen tien jaar historisch gezien gemiddeld maar niet schreeuwend goedkoop zijn geprijsd. Dat is wel het geval als je de waardering ten opzichte van de rente bekijkt of als je dividendrendement tegen de rente afzet. Ook de waardering van opkomende markten is momenteel zeer laag.

De risico’s zitten volgens Shairp in de winstschattingen van analisten. Analisten die voor banken werken zijn nog veel te optimistisch en zullen hun winsttaxaties nog moeten verlagen. In sommige gevallen zelfs meer dan 40% zoals analist Peter Lawrence ons voorrekende. Hij vertelde dat veel bestuursvoorzitters zich comfortabeler lijken te voelen bij zijn zeer voorzichtige taxaties dan bij de meer optimistische analisten op de effectenafdelingen van banken.

Alhoewel op papier opkomende markten er veel beter voorstaan dan ontwikkelde markten – meer buitenlandse reserves en een overschot op de lopende rekening – wou Shairp (nog) niet een grote overweging in deze markten adviseren, daarvoor zijn ze te risicovol voor de zeer prudente strateeg.

Richard Thitherington, CIO Opkomende Markten, dacht daar anders over. Opkomende markten zijn volgens hem altijd risicovol omdat de binnenlandse instituties zwak zijn en het aan een voldoende grote basis van binnenlandse beleggers ontbreekt. Als voorbeeld noemde hij Argentinië, dat land zou met zijn homogene bevolking, zijn rijkdom en het ontbreken van grote oorlogen, een veel hoger welvaartspeil kunnen bereiken als de kwaliteit van het bestuur beter zou zijn.

Al hoewel altijd risicovol, benadrukte hij dat de instorting van de waarderingen tegenover de relatief goede economische vooruitzichten een goed koopmoment bieden voor vooral Aziatische markten. Voor Oost-Europese landen was hij op lange termijn minder optimistisch. De meeste landen zijn simpelweg te klein en het open model dat ze hanteren zal ervoor zorgen dat internationale multinationals daar de dienst gaan uitmaken – net als bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland.

Ian Henderson, verantwoordelijk voor specialistische beleggingen bij JPMorgan benadrukte dat wat er in de grondstoffen- maar ook in de aandelenmarkt zich afspeelt, ongekend is. 2008 kon wel eens het slechtste jaar ooit worden. Alleen goud lijkt zich relatief goed te houden, maar bij de huidige olieprijzen zijn veel olievelden niet winstgevend en zullen ze niet geëxploiteerd worden. Gelukkig zag ook deze beheerder veel koopjes in de markt, mijnbouwbedrijven zij volgens de aandelenbeurs in veel gevallen minder waard dan het geld dat ze op de bank hebben staan. Ook maakt de productievertraging bij veel grondstoffen volgens hem de weg vrij voor een volgende krapte met opnieuw exploderende prijzen.

Na een dagje met fondsmanagers te hebben gesproken, valt het weer eens op dat de wetmatigheid van AA voor hen als een paal boven water staat. De fondsen die een manager beheert, zijn Altijd Aantrekkelijk, Altijd Aanbevelenswaardig en je moet ze Altijd Aankopen. Ik moet de eerste beheerder nog tegenkomen die beleggers afraadt om hun geld aan hem toe te vertrouwen. Maar misschien hebben ze juist op dit moment wel gelijk.

Freddy van Mulligen is hoofd research van Morningstar Nederland. Hij waardeert uw commentaar, maar kan geen specifieke adviezen over fondsen of portefeuilles geven. Auteurs kunt u bereiken via de Analisten feedback.