Top Picks voor 2009 volgens SNS

Vandaag hebben de analisten van SNS Securities de zogeheten Top Picks van 2009 gepresenteerd waarin interessante beleggingen met veel opwaarts potentieel worden uitgelicht. De Top Picks hebben over de jaren heen een cumulatief rendement gegenereerd dat ongeveer 80% hoger ligt dan de rendementen van de AEX , AMX en ASCX.

De fondsen heeft SNS Securities onderverdeeld in 4 categorieën, te weten:
 • Defensive
  Hieronder vallen DSM , KPN en Wolters Kluwer

 • Recovery, voorheen genaamd Theme Play
  Hieronder vallen ASML , Randstad en TomTom

 • GARP, wat staat voor bedrijven met een robuuste groei en een relatief lage prijs
  Hieronder vallen Ahold , Binckbank en Nutreco

 • Underperformer , voorheen Corporate Actions/Restructurering
  Hieronder vallen Boskalis , Logica en Unilever

  Bij het bepalen van de Top Picks voor 2009 is het effectenhuis uitgegaan van verschillende macro-economische verwachtingen, zoals de verwachting van de analisten dat de huidige recessie wellicht heviger zal zijn dan normaal, mede gedreven door de effecten van de kredietcrisis, maar niet noodzakelijkerwijs langer. Daarnaast speelt het aspect dat de onderzekerheid op de financiële markten langer kan duren een rol.

  Volgens de analisten is er sprake van een samenloop van uitzonderlijke omstandigheden, een wereldwijde kredietcrisis gekoppeld aan een wereldwijde en sterke terugval van de economie. Volgens de analist is het maken van een macro-economische verwachting daardoor moeilijker dan normaal al het geval is.

  SNS Securities verwacht dat in de Verenigde Staten eerst sprake zal zijn van een verdere toename van de werkloosheid en een terugval in de besteding van consumenten. De analisten geloven echter dat de acties van de centrale overheid en de plannen van toekomstig president Obama ervoor zullen zorgen dat de Amerikaanse economie zich zal stabiliseren in de tweede helft van 2009. Daarnaast verwachten de analisten dat de huizenmarkt in de Verenigde Staten zich op dit moment aan het stabiliseren is. Tot slot merken de analisten op dat de sterke daling van grondstofprijzen en dus lagere inflatie een positief effect zullen hebben op het reële inkomen, wat zal zorgen voor een positieve impact op bestedingen.

  SNS macro-econoom Kees Rijsdijk: “De recessie of economische teruggang vindt plaats in bijna alle delen van de wereld. Dat was bijvoorbeeld begin jaren negentig anders, toen het een meer Angelsaksische crisis was. De teruggang sleepte toen lang door, omdat de eenwording van Duitsland de economie daar nog een impuls gaf. De echte klap kwam pas in 1993. Hoewel de economische recessie nu meer landen raakt, wil dit niet zeggen dat deze automatisch ook langer duurt dan begin jaren negentig. Zeker gezien de veelvuldige steunmaatregelen en fiscale impulsen van diverse overheden.”

  Rijsdijk vervolgt: “In Amerika is de benzineprijs ruwweg gedaald van $4 per gallon naar $2 per gallon sinds de piek van de olieprijs deze zomer. Dit kun je vergelijken met een belastingverlaging van $200 miljard, nog meer dan het extraatje dat Amerikaanse consumenten begin dit jaar van de regering Bush kregen toegeschoven. In Europa is de benzineprijs veel minder gedaald, omdat hier de nationale overheid een stevige vinger in de prijsbepaling heeft.”

  Het effectenhuis verwacht dat de eerste tekenen van herstel zichtbaar zullen worden in het vierde kwartaal van 2009. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat de spanningen in de kredietmarkt afnemen.

  De eurozone zal volgens de analisten hard worden geraakt door zowel een terugval van de exporten als een terugval van de binnenlandse vraag. Ook hier zal de werkloosheid toenemen, terwijl het positieve effect van terugvallende grondstofprijzen en dus lagere inflatie van minder belang zal zijn dan in de Verenigde Staten.

  De analisten van SNS Securities besluiten tot slot met het stellen dat een herstel van de economie in de eurozone niet op eigen kracht kunnen worden gerealiseerd maar is deze afhankelijk van ontwikkelingen buiten de eurozone en dan met name in de Verenigde staten.

  Rijsdijk geeft toe dat de voorspelling van vorig jaar dat de impact van de subprime crisis in 2008 beperkt zou blijven een verkeerde inschatting was: We dachten toen in een normaal cyclisch patroon te zitten van tussentijdse teruggang. De verwachting was dat voorraadposities zouden verbeteren. Maar de kredietcrisis heeft deze volledig doorbroken. Begin dit jaar hebben we onze outlook dan ook snel overboord gegooid. We zaten er gewoon naast.”

  Vanaf 2003 tot 2008 heeft SNS Securities met deze Top Picks naar eigen zeggen een cumulatief rendement gegenereerd dat ongeveer 80% hoger ligt dan de rendementen van de AEX , AMX en ASCX.